skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 379  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Peri, Giovanni xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration, Offshoring, and American Jobs

Ottaviano, Gianmarco I. P ; Peri, Giovanni ; Wright, Greg C

American Economic Review, 2013, Vol.103(5), pp.1925-1959 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282 ; DOI: 10.1257/aer.103.5.1925

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration, offshoring, and American jobs

Ottaviano, Gianmarco I. P. ; Peri, Giovanni ; Wright, Gregory

ISSN: 0002-8282

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration, Offshoring, and American Jobs

Ottaviano, Gianmarco I. P ; Peri, Giovanni ; Wright, Greg C

The American Economic Review, Aug 2013, Vol.103(5), pp.1925-1959 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028282 ; E-ISSN: 19447981 ; DOI: 10.1257/aer.103.5.1925

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Labour Market Effects of Immigration and Emigration in OECD Countries

Docquier, Frédéric ; Ozden, Çağlar ; Peri, Giovanni

Economic Journal, September 2014, Vol.124(579), pp.1106-1145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-0133 ; E-ISSN: 1468-0297 ; DOI: 10.1111/ecoj.12077

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Immigration, Offshoring, and American Jobs
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration, Offshoring, and American Jobs

Ottaviano, Gianmarco I. P ; Peri, Giovanni ; Wright, Greg C

American Economic Review, 08/2013, Vol.103(5), pp.1925-1959 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1257/aer.103.5.1925

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration, labor markets, and productivity

Peri, Giovanni

The Cato journal : an interdisciplinary journal of public policy analysis, 2012, Vol.32(1), pp. 35-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0273-3072

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The economic consequences of the proposed immigration reform

Peri, Giovanni

Intereconomics, 2013, Vol.48(3), pp.191-192 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5346 ; E-ISSN: 1613-964X ; DOI: 10.1007/s10272-013-0462-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NEW FRONTIERS OF IMMIGRATION RESEARCH: CITIES AND FIRMS*.(Report)

Ottaviano, Gianmarco ; Peri, Giovanni

Journal of Regional Science, Feb, 2013, Vol.53, p.1(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4146

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing inherent model bias: An application to native displacement in response to immigration

Peri, Giovanni ; Sparber, Chad

Journal of Urban Economics, Jan 2011, Vol.69(1), pp.82-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00941190 ; E-ISSN: 10959068 ; DOI: 10.1016/j.jue.2010.08.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Effect Of Immigration On Productivity: Evidence From U.S. States

Peri, Giovanni

Review of Economics and Statistics, 2012, Vol.94(1), pp.348-358 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6535 ; E-ISSN: 1530-9142 ; DOI: 10.1162/REST_a_00137

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration, Search and Redistribution

Battisti, Michele ; Felbermayr, Gabriel ; Peri, Giovanni ; Poutvaara, Panu

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2018

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RETHINKING THE EFFECT OF IMMIGRATION ON WAGES

Ottaviano, Gianmarco I. P. ; Peri, Giovanni

Journal of the European Economic Association, February 2012, Vol.10(1), pp.152-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1542-4766 ; E-ISSN: 1542-4774 ; DOI: 10.1111/j.1542-4774.2011.01052.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration, offshoring, and American jobs

Ottaviano, Gianmarco ; Peri, Giovanni ; Wright, Gregory

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2013

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration, Offshoring and American Jobs

Ottaviano, Gianmarco ; Peri, Giovanni ; Wright, Greg

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2012

Toàn văn sẵn có

15
The Labour Market Effects of Immigration and Emigration in OECD Countries
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Labour Market Effects of Immigration and Emigration in OECD Countries

Docquier, Frédéric ; Ozden, Çağlar ; Peri, Giovanni

The Economic Journal, 09/2014, Vol.124(579), pp.1106-1145 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/ecoj.12077

Toàn văn không sẵn có

16
Immigration Economics by George J. Borjas: A Review Essay
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration Economics by George J. Borjas: A Review Essay

Card, David ; Peri, Giovanni

Journal of Economic Literature, 12/2016, Vol.54(4), pp.1333-1349 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0515 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1257/jel.20151248

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Did immigration contribute to wage stagnation of unskilled workers?

Peri, Giovanni

Research in Economics, June 2018, Vol.72(2), pp.356-365 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1090-9443 ; DOI: 10.1016/j.rie.2017.02.005

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of income and immigration policies on international migration

Ortega, Francesc ; Peri, Giovanni

Migration Studies, 2013, Vol. 1(1), pp.47-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2049-5838 ; E-ISSN: 2049-5846 ; DOI: 10.1093/migration/mns004

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of immigration on wages of unskilled workers

Peri, Giovanni

The Cato Journal, 2017, Vol.37(3), p.449(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0273-3072

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration, trade and productivity in services: Evidence from U.K. firms

Ottaviano, Gianmarco I.P. ; Peri, Giovanni ; Wright, Greg C.

Journal of International Economics, May 2018, Vol.112, pp.88-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1996 ; DOI: 10.1016/j.jinteco.2018.02.007

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 379  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (42)
 2. 2007đến2009  (100)
 3. 2010đến2012  (99)
 4. 2013đến2016  (96)
 5. Sau 2016  (39)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (260)
 2. Spanish  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Peri, Giovanni
 2. Peri, G
 3. Ottaviano, Gianmarco
 4. D'Amuri, Francesco
 5. Sparber, Chad

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...