skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Tác giả/ người sáng tác: Peleg, Ilan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Israel’s Palestinians: The Conflict Within
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Israel’s Palestinians: The Conflict Within

Peleg, Ilan ;Waxman, Dov;

ISBN: 9780521766838 ; ISBN: 9780521157025 ; ISBN: 0521766834 ; ISBN: 0521157021 ; E-ISBN: 9780511852022 ; E-ISBN: 0511852029 ; DOI: 10.1017/CBO9780511852022

Toàn văn sẵn có

2
Democratizing the Hegemonic State
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratizing the Hegemonic State

Peleg, Ilan

ISBN10: 0521880882 ; ISBN10: 0521707323 ; ISBN13: 9780521880886 ; ISBN13: 9780521707329 ; E-ISBN10: 0511574142 ; E-ISBN13: 9780511574146

Toàn văn sẵn có

3
Democratizing the Hegemonic State: Political Transformation in the Age of Identity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratizing the Hegemonic State: Political Transformation in the Age of Identity

Peleg, Ilan;

ISBN: 9780521880886 ; ISBN: 9780521707329 ; ISBN: 0521880882 ; ISBN: 0521707323 ; E-ISBN: 9780511611254 ; E-ISBN: 0511611250 ; DOI: 10.1017/CBO9780511611254

Toàn văn sẵn có

4
Corruption and governmental legitimacy a twenty-first-century perspective.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corruption and governmental legitimacy a twenty-first-century perspective.

Mendilow, Jonathan ;Peleg, Ilan ;Alvarado-Goldman, Paulina ;Boatright, Robert G. ;Brenez, Lou ;Brogan, Michael ;Costa, Paulo Roberto Neves ;Deysine, Anne-Emmanuelle ;Flynn, Molly Brigid ;Klima, Michal;

E-ISBN 9781498533973

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Peleg, Ilan
  2. Peleg, I.
  3. Mendilow, Jonathan
  4. Boatright, Robert G.
  5. Brenez, Lou

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...