skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: K - Law. xóa Tác giả/ người sáng tác: Peers, Steve xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
EU Immigration and Asylum Law (Text and Commentary): Second Revised Edition: Volume 3: EU Asylum Law Immigration & Asylum Law & Policy in Europe 29
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EU Immigration and Asylum Law (Text and Commentary): Second Revised Edition: Volume 3: EU Asylum Law Immigration & Asylum Law & Policy in Europe 29

Steve Peers ; Elspeth Guind Jonathan Tomkin

ISBN10: 9004222243 ; ISBN13: 9789004222243 ; E-ISBN10: 9004222391 ; E-ISBN13: 9789004222397

Toàn văn không sẵn có

2
EU Immigration and Asylum Law (Text and Commentary): Second Revised Edition: Volume 2: EU Immigration Law Volume 2EU immigration law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EU Immigration and Asylum Law (Text and Commentary): Second Revised Edition: Volume 2: EU Immigration Law Volume 2EU immigration law

Steve Pe.. l.]

ISBN10: 9004222235 ; ISBN13: 9789004222236 ; E-ISBN10: 9004222383 ; E-ISBN13: 9789004222380

Toàn văn không sẵn có

3
EU Immigration and Asylum Law (Text and Commentary): Second Revised Edition: Volume 1: Visas and Border Controls Volume 1Visas and border controls
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EU Immigration and Asylum Law (Text and Commentary): Second Revised Edition: Volume 1: Visas and Border Controls Volume 1Visas and border controls

Steve Peers ; Elspeth Gund Jonathan Tomkin

ISBN10: 9004222227 ; ISBN13: 9789004222229 ; E-ISBN10: 9004222375 ; E-ISBN13: 9789004222373

Toàn văn không sẵn có

4
EU Immigration and Asylum Law: Text and Commentary Immigration and asylum law and policy in Europe v. 12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EU Immigration and Asylum Law: Text and Commentary Immigration and asylum law and policy in Europe v. 12

Steve Pend Nicola Rogers

ISBN10: 9004153748 ; ISBN13: 9789004153745 ; E-ISBN10: 9047410904 ; E-ISBN13: 9789047410904

Toàn văn không sẵn có

5
EU Justice and Home Affairs Law: EU Justice and Home Affairs Law: Volume II: EU Criminal Law, Policing, and Civil Law Volume II,EU criminal law, policing, and civil law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EU Justice and Home Affairs Law: EU Justice and Home Affairs Law: Volume II: EU Criminal Law, Policing, and Civil Law Volume II,EU criminal law, policing, and civil law

Peers, Steve.;

ISBN10: 0198776845 ; ISBN13: 9780198776840 ; E-ISBN10: 0191082678 ; E-ISBN13: 9780191082672

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...