skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Pavel K. Baev xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From West to South to North: Russia Engages and Challenges its Neighbours

Baev, Pavel K

International Journal, June 2008, Vol.63(2), pp.291-305 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7020 ; E-ISSN: 2052-465X ; DOI: 10.1177/002070200806300205

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The South Stream versus Nabucco pipeline race: geopolitical and economic (ir)rationales and political stakes in mega‐projects

Baev, Pavel K. ; Øverland, Indra

International Affairs, September 2010, Vol.86(5), pp.1075-1090 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/j.1468-2346.2010.00929.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contre-terrorisme et islamisation du Caucase du Nord

Baev, Pavel K. ; Milkop, Ashley

Politique étrangère, 1 April 2006, Vol.71(1), pp.79-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032342X ; E-ISSN: 19588992

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bear Hug for the Baltic

Baev, Pavel K.

The World Today, 1 March 1998, Vol.54(3), pp.78-79

ISSN: 00439134

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Guns of August 2008: Russia's War in Georgia. Studies of Central Asia and the Caucasus (Book Review)

Baev, Pavel K.

Slavic Review, 1 December 2010, Vol.69(4), pp.1043-1044 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00376779

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia's Restless Frontier: The Chechnya Factor in Post‐Soviet Russia by Dmitri V. Trenin and Aleksei V

Baev, Pavel K.

Political Science Quarterly, June 2005, Vol.120(2), pp.335-336 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195 ; E-ISSN: 1538-165X ; DOI: 10.1002/j.1538-165X.2005.tb01379.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statehood and Security: Georgia after the Rose Revolution (Book Review)

Baev, Pavel K. ; Pavel K. Baev

Slavic Review, 1 July 2007, Vol.66(2), pp.341-342 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00376779 ; DOI: 10.2307/20060251

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A New Look at Russia in Transition

Baev, Pavel K

Journal of Peace Research, August 1996, Vol.33(3), pp.371-376 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343396033003009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Zero Options' for Cooperative Denuclearization (Book Review)

Baev, Pavel K.

Journal of Peace Research, 1 November 1993, Vol.30(4), pp.455-460 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

War and Peace in the Caucasus: Ethnic Conflict and New Geopolitics (Book Review)

Baev, Pavel K.

The Russian Review, 1 October 2009, Vol.68(4), pp.728-729 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00360341 ; E-ISSN: 14679434

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chechnya: From Nationalism to Jihad (Book Review)

Baev, Pavel K.

The Russian Review, 1 July 2008, Vol.67(3), pp.544-546 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00360341 ; E-ISSN: 14679434

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (10)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (1)
 2. 1996đến1997  (1)
 3. 1998đến2004  (1)
 4. 2005đến2006  (2)
 5. Sau 2006  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (10)
 2. French  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Pavel K. Baev
 2. Baev, Pavel K
 3. Baev, Pavel
 4. Baev, PK
 5. Baev, P.K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...