skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Paganie, David xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extending floating production into ultra-deepwater

Paganie, David

Offshore, 2015, Vol.75(11)

ISSN: 0030-0608

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deepwater survey blitz continues.(GULF OF MEXICO)(Statistical table)

Paganie, David

Offshore, Dec, 2007, Vol.67(12), p.18(1)

ISSN: 0030-0608

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

McMoRan moves to define Wilcox Trend on the shelf.(GULF OF MEXICO)(McMoran Oil and Gas Co.)

Paganie, David

Offshore, Sept, 2009, Vol.69(9), p.18(1)

ISSN: 0030-0608

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First US-built deepwater dry tree drilling and production platform set to sail.(ENGINEERING, CONSTRUCTION, & INSTALLATION)(ATP Oil and Gas Corp.)(Bluewater Industries)(Editorial)

Paganie, David

Offshore, Oct, 2009, Vol.69(10), p.72(1)

ISSN: 0030-0608

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design criteria.(GULF OF MEXICO)

Paganie, David

Offshore, Nov, 2005, Vol.65(11), p.18(1)

ISSN: 0030-0608

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anadarko continues string of deepwater success.(COMMENT)(Vito discovery )(Brief article)

Ball, Eldon

Offshore, Sept, 2009, Vol.69(9), p.6(1)

ISSN: 0030-0608

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...