skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Chủ đề: Minority Rights xóa Tác giả/ người sáng tác: Ozkirimli, Umut xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vigilance and Apprehension: Multiculturalism, Democracy, and the 'Kurdish Question' in Turkey

Ozkirimli, Umut

Middle East Critique, 01 March 2013, Vol.22(1), pp.25-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1943-6149 ; E-ISSN: 1943-6157 ; DOI: 10.1080/19436149.2012.748136

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiculturalism, recognition and the "Kurdish question" in Turkey: the outline of a normative framework

Ozkirimli, Umut

Democratization, 19 September 2014, Vol.21(6), pp.1055-1073 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1351-0347 ; E-ISSN: 1743-890X ; DOI: 10.1080/13510347.2013.782289

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ozkirimli, Umut
  2. Ozkirimli, U.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...