skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Tác giả/ người sáng tác: Orfield, Gary xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Accountability and Opportunity in Higher Education: The Civil Rights Dimension
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accountability and Opportunity in Higher Education: The Civil Rights Dimension

Orfield, Gary, Ed ; Hillman, Nicholas, Ed

ISBN: 9781682531488 ; ISBN: 1682531481

Toàn văn không sẵn có

2
Racial Inequity in Special Education Undefined
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Racial Inequity in Special Education Undefined

Losen, Daniel J., Ed ; Orfield, Gary, Ed; Harvard University, Graduate School of Education (Corporate Author)

ISBN: 9781891792045 ; ISBN: 1891792040

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Diversity Challenged: Evidence on the Impact of Affirmative Action
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diversity Challenged: Evidence on the Impact of Affirmative Action

Orfield, Gary, Ed; Harvard Civil Rights Project, Cambridge, MA (Corporate Author)

ISBN: 1891792024 ; ISBN: 9781891792021

Toàn văn không sẵn có

4
Dropouts in America: Confronting the Graduation Rate Crisis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dropouts in America: Confronting the Graduation Rate Crisis

Orfield, Gary; Harvard University, Graduate School of Education (Corporate Author)

ISBN: 9781891792540 ; ISBN: 1891792547

Toàn văn không sẵn có

5
Educational Delusions? - Why Choice Can Deepen Inequality and How to Make Schools Fair
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Educational Delusions? - Why Choice Can Deepen Inequality and How to Make Schools Fair

Orfield, Gary ; Frankenberg, Erica

ISBN: 9780520274747 ; E-ISBN: 9780520955103

Toàn văn sẵn có

6
Educational delusions? why choice can deepen inequality and how to make schools fair
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Educational delusions? why choice can deepen inequality and how to make schools fair

Orfield, Gary

E-ISBN 9780520274730 ; E-ISBN 9780520274747

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Chilling Admissions: The Affirmative Action Crisis and the Search for Alternatives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chilling Admissions: The Affirmative Action Crisis and the Search for Alternatives

Orfield, Gary, Ed ; Miller, Edward, Ed; Harvard Univ., Cambridge, MA (Corporate Author)

ISBN: 1891792008 ; ISBN: 9781891792007

Toàn văn không sẵn có

8
Debunking the middle-class myth why diverse schools are good for all kids.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Debunking the middle-class myth why diverse schools are good for all kids.

Kugler, Eileen Gale

E-ISBN 0810845113 ; E-ISBN 0810845121 ; E-ISBN 9781461648567

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2001  (1)
  2. 2001đến2001  (1)
  3. 2002đến2003  (2)
  4. 2004đến2012  (2)
  5. Sau 2012  (2)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...