skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Tác giả/ người sáng tác: Ono, Takahito xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Investigation of Processes for Glass Micromachining

Nguyen Van Toan ; Masaya Toda ; Takahito Ono

Micromachines, 01 March 2016, Vol.7(3), p.51 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2072-666X ; DOI: 10.3390/mi7030051

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fabrication of Vacuum-Sealed Capacitive Micromachined Ultrasonic Transducer Arrays Using Glass Reflow Process

Vantoan, Nguyen ; Hahng, Shim ; Song, Yunheub ; Ono, Takahito

Micromachines, 2016, p.76 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2072666X ; DOI: 10.3390/mi7050076

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nano and Microsensors for Mammalian Cell Studies

Ioana Voiculescu ; Masaya Toda ; Naoki Inomata ; Takahito Ono ; Fang Li

Micromachines, 01 August 2018, Vol.9(9), p.439 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2072-666X ; DOI: 10.3390/mi9090439

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design and Fabrication of Capacitive Silicon Nanomechanical Resonators with Selective Vibration of a High-Order Mode

Shimazaki, Tsuyoshi ; Inomata, Naoki ; Song, Yunheub ; Ono, Takahito

Micromachines, 2017, p.312 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2072666X ; DOI: 10.3390/mi8100312

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ono, T
  2. Ono, Takahito
  3. Takahito Ono
  4. Toan, Nguyen Van
  5. Van Toan, N.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...