skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: K - Law. xóa Tác giả/ người sáng tác: Odudu, Okeoghene xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Cambridge Yearbook of European Legal Studies, Volume 12 12 2009–2010
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cambridge Yearbook of European Legal Studies, Volume 12 12 2009–2010

Barnard, Catherine

E-ISBN 1849460744 ; E-ISBN 1847316212 ; E-ISBN 9781849460743

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Cambridge Yearbook of European Legal Studies, Volume 9 2006-2007
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cambridge Yearbook of European Legal Studies, Volume 9 2006-2007

Barnard, Catherine

E-ISBN 1841137529 ; E-ISBN 1847314007 ; E-ISBN 9781841137520

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The outer limits of European Union law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The outer limits of European Union law

Barnard, Catherine

E-ISBN 1841138606 ; E-ISBN 9781841138602

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Cambridge Yearbook of European Legal Studies, Volume 13 13 2010-2011
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cambridge Yearbook of European Legal Studies, Volume 13 13 2010-2011

Barnard, Catherine

E-ISBN 1849461996 ; E-ISBN 1847318533 ; E-ISBN 9781849461993

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Cambridge Yearbook of European Legal Studies, Volume 14 2011-2012
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cambridge Yearbook of European Legal Studies, Volume 14 2011-2012

Barnard, Catherine

E-ISBN 9781849463539

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...