skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Năm xuất bản: 2005đến2007 xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Books (Elsevier) xóa Tác giả/ người sáng tác: Odgaard, Peter Fogh xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Comparison of Methods For Oscillation Detection — Case Study On A Coal-Fired Power Plant
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of Methods For Oscillation Detection — Case Study On A Coal-Fired Power Plant

Odgaard, Peter Fogh ; Trangbaek, Klaus

Power Plants and Power Systems Control 2006, pp.297-302

ISBN: 978-0-08-046620-0 ; DOI: 10.1016/B978-008046620-0/50050-5

Toàn văn không sẵn có

2
Computing decoupled residuals for compact disc players
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computing decoupled residuals for compact disc players

Odgaard, Peter Fogh ; Stoustrup, Jakob ; Vidal, Enrique

Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes 2006, pp.1009-1014

ISBN: 978-0-08-044485-7 ; DOI: 10.1016/B978-008044485-7/50170-6

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Tác giả 

  1. Trangbaek, Klaus  (1)
  2. Vidal, Enrique  (1)
  3. Stoustrup, Jakob  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Odgaard, Peter Fogh
  2. Trangbaek, Klaus
  3. Vidal, Enrique
  4. Stoustrup, Jakob

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...