skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Tác giả/ người sáng tác: OECD xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Profilo e performance del turismo in Italia
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Profilo e performance del turismo in Italia

OECD (Corporate Author)

Studi OCSE sul Turismo: Italia: Analisi delle criticità e delle politiche, pp.19-62

ISBN: 9789264116023 ; ISBN: 9264116028 ; E-ISBN: 9789264116030 ; E-ISBN: 9264116036 ; DOI: 10.1787/9789264116030-4-it

Toàn văn không sẵn có

2
Uso dei dati delle Comunicazioni Obbligatorie nel rapporto
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uso dei dati delle Comunicazioni Obbligatorie nel rapporto

OECD (Corporate Author)

Lavoro per gli immigrati: L'integrazione nel mercato del lavoro in Italia, pp.163-167

E-ISBN: 9789264216570 ; E-ISBN: 926421657X ; DOI: 10.1787/9789264216570-11-it

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. OECD

theo chủ đề:

  1. Economics
  2. Geography

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...