skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Chinese xóa Tác giả/ người sáng tác: O'Loughlin, John xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Land for Peace in Nagorny Karabakh? Political Geographies and Public Attitudes Inside a Contested De Facto State

Toal, Gerard ; O'Loughlin, John

Territory, Politics, Governance, 01 November 2013, Vol.1(2), pp.158-182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2162-2671 ; E-ISSN: 2162-268X ; DOI: 10.1080/21622671.2013.842184

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mountainous Terrain and Civil Wars: Geospatial Analysis of Conflict Dynamics in the Post-Soviet Caucasus

Linke, Andrew M ; Witmer, Frank D. W ; Holland, Edward C ; O'Loughlin, John

Annals of the American Association of Geographers, 04 March 2017, Vol.107(2), pp.520-535 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2469-4452 ; E-ISSN: 2469-4460 ; DOI: 10.1080/24694452.2016.1243038

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

After Ethnic Cleansing: Return Outcomes in Bosnia-Herzegovina a Decade Beyond War

Tuathail, Gearóid Ó ; O'Loughlin, John

Annals of the Association of American Geographers, 30 October 2009, Vol.99(5), pp.1045-1053 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5608 ; E-ISSN: 1467-8306 ; DOI: 10.1080/00045600903260671

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. French  (2)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. O'Loughlin, John
 2. O'Loughlin, J.
 3. Tuathail, Gearóid Ó
 4. O’Loughlin, J.
 5. Holland, E.C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...