skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Nye, J.S. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

East African Economic Integration

Nye, Joseph S

The Journal of Modern African Studies, 1963, Vol.1(4), pp.475-502 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-278X ; E-ISSN: 1469-7777 ; DOI: 10.1017/S0022278X00001403

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Will the liberal order survive? The history of an idea.(OUT OF ORDER?)

Nye, Joseph S., Jr.

Foreign Affairs, 2017, Vol.96(1), p.10(7)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New approaches to nuclear proliferation policy

Nye, Joseph S. , Jr.

Science, May 29, 1992, Vol.256(5061), p.1293(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Get smart: combining hard and soft power.(Response)

Nye, Joseph S. , Jr.

Foreign Affairs, July-August, 2009, Vol.88(4), p.160(4)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nuclear learning and U.S.–Soviet security regimes

Nye, Joseph S

International Organization, 1987, Vol.41(3), pp.371-402 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1017/S0020818300027521

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maintaining a nonproliferation regime

Nye, Joseph S

International Organization, 1981, Vol.35(1), pp.15-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1017/S0020818300004069

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presidential Leadership and the Creation of the American Era

Nye, Joseph S.

E-ISBN: 9781400846405 ; DOI: 10.1515/9781400846405

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transnational Relations and Interstate Conflicts: An Empirical Analysis

Nye, Joseph S

International Organization, 1974, Vol.28(4), pp.961-996 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1017/S0020818300005919

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative Regional Integration: Concept and Measurement

Nye, Joseph S

International Organization, 1968, Vol.22(4), pp.855-880 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1017/S0020818300013837

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transnational Relations and World Politics: An Introduction

Nye, Joseph S ; Keohane, Robert O

International Organization, 1971, Vol.25(3), pp.329-349 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1017/S0020818300026187

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transnational Relations and World Politics: A Conclusion

Nye, Joseph S ; Keohane, Robert O

International Organization, 1971, Vol.25(3), pp.721-748 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1017/S0020818300026412

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: The Complex Politics of Canadian-American Interdependence

Keohane, Robert O ; Nye, Joseph S

International Organization, 1974, Vol.28(4), pp.595-607 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1017/S0020818300005762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reflections on the economics and politics of international economic organizations

Krause, Lawrence B ; Nye, Joseph S

International Organization, 1975, Vol.29(1), pp.323-342 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1017/S0020818300017975

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
United States Policy Toward Regional Organization
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

United States Policy Toward Regional Organization

Nye, Joseph S.

International Organization, 1969, Vol.23(3), pp.719-740 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0020818300014041

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International economics and international politics: a framework for analysis

Bergsten, C. Fred ; Keohane, Robert O ; Nye, Joseph S

International Organization, 1975, Vol.29(1), pp.3-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1017/S0020818300017884

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonproliferation a long-term strategy

Nye, Joseph S

Foreign affairs, 1978, Vol.56(3), pp. 601-623

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transgovernmental relations and international organizations

Keohane, Robert O; Nye, Joseph S

World politics : a quarterly journal of international relations, 1974, Vol.27(1), pp. 39-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-8871

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time to plan for the next generation of nuclear technology

Nye, Joseph S

Bulletin of the Atomic Scientists, 01 October 1977, Vol.33(8), pp.38-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0096-3402 ; E-ISSN: 1938-3282 ; DOI: 10.1080/00963402.1977.11458420

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Neorealism and Neoliberalism
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neorealism and Neoliberalism

Nye, Joseph S.

World Politics, 01/1988, Vol.40(2), pp.235-251 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-8871 ; E-ISSN: 1086-3338 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2010363

Toàn văn sẵn có

20
Energy and Security in the 1980s
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy and Security in the 1980s

Nye, Joseph S.

World Politics, 10/1982, Vol.35(1), pp.121-134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-8871 ; E-ISSN: 1086-3338 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2010282

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (17)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1971  (3)
 2. 1971đến1976  (7)
 3. 1977đến1981  (3)
 4. 1982đến1992  (5)
 5. Sau 1992  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (17)
 2. Bình xét khoa học  (3)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...