skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Novotny, Thomas E xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global health diplomacy: training across disciplines

Kickbusch, Ilona ; Novotny, Thomas E ; Drager, Nico ; Silberschmidt, Gaudenz ; Alcazar, Santiago

Bulletin of the World Health Organization, 01 December 2007, Vol.85(12), pp.971-973 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.1590/S0042-96862007001200027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brazil and the framework convention on tobacco control: global health diplomacy as soft power

Lee, K ; Chagas, Lc ; Novotny, Te

Lee, K ; Chagas, LC; Novotny, TE; (2010) Brazil and the framework convention on tobacco control: global health diplomacy as soft power. PLoS medicine, 7 (4). e1000232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1549-1277 ; DOI: : 10.1371/journal.pmed.1000232

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applied global health diplomacy: profile of health diplomats accredited to the UNITED STATES and foreign governments

Brown, Matthew D. ; Bergmann, Julie N. ; Novotny, Thomas E. ; Mackey, Tim K.

Globalization and Health, Jan 11, 2018, Vol.14(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-8603 ; DOI: 10.1186/s12992-017-0316-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
21st Century Global Health Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

21st Century Global Health Diplomacy

Novotny, Thomas E ; Kickbusch, Ilona ; Told, Michaela

ISBN: 9789814355155 ; E-ISBN: 9789814355179 ; E-ISBN: 9789814522069 ; DOI: 10.1142/8178

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

US Department of Health and Human Services: a need for global health leadership in preparedness and health diplomacy

Novotny, Thomas E

American journal of public health, January 2006, Vol.96(1), pp.11-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-0036 ; PMID: 16317195 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
The Way Forward in Global Health Diplomacy: Definitions, Research, and Training
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Way Forward in Global Health Diplomacy: Definitions, Research, and Training

Novotny, Thomas E. ; Kevany, Sebastian

21st Century Global Health Diplomacy, 2013, pp.299-322

ISBN: 9789814355179 ; DOI: 10.1142/9789814355179_0012

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global health diplomacy: training across disciplines

Kickbusch, Ilona ; Novotny, Thomas E. ; Silberschmidt, Gaudenz ; Drager, Nico ; Alcazar, Santiago

Toàn văn sẵn có

8
21st century global health diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

21st century global health diplomacy

Novotny, Thomas E. ; Kickbusch, Ilona ; Told, Michaela

E-ISBN13: 9789814355179

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New approaches to global health governance: the evolution to public-private partnerships.(Original Article)

Balcius, James ; Novotny, Thomas E.

Journal of Commercial Biotechnology, August, 2011, Vol.17(3), p.233(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1462-8732

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A vision revisited: two years later on health reform in the USA

Smyser, Joe ; Novotny, Thomas E

European Journal of Public Health, 2010, Vol. 20(6), pp.614-614 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1101-1262 ; E-ISSN: 1464-360X ; DOI: 10.1093/eurpub/ckq162

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Health Governance and the Commercial Sector: A Documentary Analysis of Tobacco Company Strategies to Influence the WHO Framework Convention on Tobacco Control

Weishaar, Heide ; Collin, Jeff ; Smith, Katherine ; Grüning, Thilo ; Mandal, Sema ; Gilmore, Anna

PLoS Medicine, Jun 2012, Vol.9(6), p.e1001249 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1371/journal.pmed.1001249

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2007  (1)
  2. 2007đến2009  (2)
  3. 2010đến2010  (2)
  4. 2011đến2012  (2)
  5. Sau 2012  (3)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (8)
  2. Sách  (2)
  3. Book Chapters  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

  1. English  (10)
  2. Portuguese  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Novotny, Thomas E.
  2. Novotny, T.E.
  3. Novotny, Te
  4. Novotny, Thomas
  5. Kickbusch, Ilona

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...