skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Higgs, S. xóa Tác giả/ người sáng tác: Nouwen, A. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Working memory performance as a function of dietary restraint and tendency towards disinhibition

Whitelock, V. ; Nouwen, A. ; Higgs, S.

Appetite, 1 December 2016, Vol.107, pp.693-693 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2016.08.094

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Examining evidence for behavioural mimicry of parental eating by adolescent females. An observational study

Sharps, Maxine ; Higgs, Suzanne ; Blissett, Jackie ; Nouwen, Arie ; Chechlacz, Magdalena ; Allen, Harriet A. ; Robinson, Eric

Appetite, 1 June 2015, Vol.89, pp.56-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2015.01.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of working memory sub-components in food choice and dieting success

Whitelock, Victoria ; Nouwen, Arie ; van Den Akker, Olga ; Higgs, Suzanne

Appetite, 1 May 2018, Vol.124, pp.24-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2017.05.043

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gastric electrical stimulation reduces c-Fos expression in the rat nucleus of the solitary tract

Gallas, S. ; Sinno, M. Hamze ; Gourcerol, G. ; Déchelotte, P. ; Leroi, A.M. ; Fetissov, S.O.

Appetite, 2008, Vol.51(2), pp.367-367 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2008.04.089

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrigendum to ‘The role of working memory sub-components in food choice and dieting success’ Appetite volume 124 (2018) 24-32

Whitelock, V. ; Nouwen, A. ; van Den Akker, O. ; Higgs, S.

Appetite, 1 January 2019, Vol.132, pp.283-283 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2018.09.022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Eating pattern timing questionnaires: Making the number of items manageable
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eating pattern timing questionnaires: Making the number of items manageable

Laguna-Camacho, A. ; Booth, D.A. ; Higgs, S. ; Nouwen, A.

Appetite, 11/2008, Vol.51(3), p.762 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2008.05.046

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceptual and affective processing in appetite for foods

Galea, J. ; Chechlacz, M. ; Booth, D.A. ; Higgs, S. ; Birbaumer, N. ; Nouwen, A.

Appetite, 2008, Vol.51(2), pp.366-366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2008.04.087

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nouwen, A
  2. Higgs, S
  3. Whitelock, V
  4. Booth, D.A.
  5. Chechlacz, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...