skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Năm xuất bản: 2001đến2010 xóa Tác giả/ người sáng tác: Nieplocha, Jarek xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimizing Strided Remote Memory Access Operations on the Quadrics QsNetII Network Interconnect

Nieplocha, Jarek ; Tipparaju, Vinod ; Krishnan, Manoj Kumar; Pacific Northwest National Lab. (Pnnl), Richland, Wa (United States) (Corporate Author)

02 November 2006

DOI: 10.1109/HPCASIA.2005.62

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scalable transparent checkpoint-restart of global address space applications on virtual machines over infiniband

Villa, Oreste ; Krishnamoorthy, Sriram ; Nieplocha, Jarek ; Brown, Jr, David

Proceedings of the 6th ACM conference on computing frontiers, 18 May 2009, pp.197-206

ISBN: 9781605584133 ; ISBN: 1605584134 ; DOI: 10.1145/1531743.1531776

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Evaluation of Two Implementation Strategies for Optimizing One-Sided Atomic Reduction

Nieplocha, Jarek ; Tipparaju, Vinod ; Apra, Edoardo; Pacific Northwest National Lab. (Pnnl), Richland, Wa (United States) (Corporate Author)

08 April 2005

DOI: 10.1109/IPDPS.2005.96

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of active storage strategies for the lustre parallel file system

Piernas, Juan ; Nieplocha, Jarek ; Felix, Evan

Proceedings of the 2007 ACM/IEEE conference on supercomputing, 10 November 2007, pp.1-10

ISBN: 9781595937643 ; ISBN: 1595937641 ; DOI: 10.1145/1362622.1362660

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research initiatives for plug-and-play scientific computing

Lois Curfman Mcinnes

Journal of Physics: Conference Series, 2007, Vol.78(1), p.012046 (5pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1742-6588 ; E-ISSN: 1742-6596 ; DOI: 10.1088/1742-6596/78/1/012046

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploiting processor groups to extend scalability of the GA shared memory programming model

Nieplocha, Jarek ; Krishnan, Manoj ; Palmer, Bruce ; Tipparaju, Vinod ; Zhang, Yeliang

Proceedings of the 2nd conference on computing frontiers, 04 May 2005, pp.262-272

ISBN: 1595930191 ; ISBN: 9781595930194 ; DOI: 10.1145/1062261.1062305

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating the potential of multithreaded platforms for irregular scientific computations

Nieplocha, Jarek ; Márquez, Andrès ; Feo, John ; Chavarría-Miranda, Daniel ; Chin, George ; Scherrer, Chad ; Beagley, Nathaniel

Proceedings of the 4th international conference on computing frontiers, 07 May 2007, pp.47-58

ISBN: 9781595936837 ; ISBN: 1595936831 ; DOI: 10.1145/1242531.1242541

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...