skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Tác giả/ người sáng tác: Nhlapo, Nthabiseng xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbial counts of food contact surfaces at schools depending on a feeding scheme

Nhlapo, Nthabiseng ; Lues, Ryk ; Groenewald, Willem

South African Journal of Science, Nov/Dec 2014, Vol.110(11/12), pp.1-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00382353 ; E-ISSN: 19967489

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing the quality of food served under a South African school feeding scheme: A nutritional analysis

Nhlapo, Nthabiseng ; Lues, Ryk ; Kativu, Edmore ; Groenewald, Willem

South African Journal of Science, Jan/Feb 2015, Vol.111(1/2), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00382353 ; E-ISSN: 19967489

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lues, R.J.F.
  2. Lues, Rjf
  3. Nhlapo, Nthabiseng
  4. Lues, Ryk J.F.
  5. Groenewald, Willem H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...