skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Nguyen, Viet Ha xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Applying CBR to estimate software costs
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applying CBR to estimate software costs

Nguyen, Ngoc Bao; Le, Viet Ha; Nguyen, Viet Ha

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14500

Truy cập trực tuyến

2
VERIFYING JAVA OBJECT INVARIANTS AT RUNTIME
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERIFYING JAVA OBJECT INVARIANTS AT RUNTIME

NGUYEN, THU TRANG; TRUONG, NINH THUAN; NGUYEN, VIET HA

ISIKNOWLEDGE; 0218-1940; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28084; http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0218194011005281

Truy cập trực tuyến

3
An improvement of minimized assumption generation method for component-based software verification
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An improvement of minimized assumption generation method for component-based software verification

Pham, Ngoc Hung; Nguyen, Viet Ha; Aoki, Toshiaki; Katayama, Takuya

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30294

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (2)
  2. Sách  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nguyen, Viet Ha
  2. Katayama, Takuya
  3. Nguyen, Thu Trang
  4. Pham, Ngoc Hung
  5. Le, Viet Ha

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...