skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 42  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Steffen, Bernhard xóa Tác giả/ người sáng tác: Nguyen, Ngoc Thanh xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Transactions on Computational Collective Intelligence XXII
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transactions on Computational Collective Intelligence XXII

Nguyen, Ngoc Thanh ;Kowalczyk, Ryszard;; Nguyen, Ngoc Thanh (Editor) ; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Nguyen, Ngoc Thanh (Editor) ; Kowalczyk, Ryszard (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9783662496183 ; ISBN: 3662496186 ; E-ISBN: 9783662496190 ; E-ISBN: 3662496194 ; DOI: 10.1007/978-3-662-49619-0

Toàn văn sẵn có

2
Transactions on Computational Collective Intelligence XVIII
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transactions on Computational Collective Intelligence XVIII

Nguyen, Ngoc Thanh;; Nguyen, Ngoc Thanh (Editor) ; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Nguyen, Ngoc Thanh (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783662481448 ; ISBN: 3662481448 ; E-ISBN: 9783662481455 ; E-ISBN: 3662481456 ; DOI: 10.1007/978-3-662-48145-5

Toàn văn sẵn có

3
Transactions on Computational Collective Intelligence XIV
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transactions on Computational Collective Intelligence XIV

Nguyen, Ngoc Thanh;; Nguyen, Ngoc Thanh (Editor) ; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Kobsa, Alfred (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Nguyen, Ngoc Thanh (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783662445082 ; ISBN: 3662445085 ; E-ISBN: 9783662445099 ; E-ISBN: 3662445093 ; DOI: 10.1007/978-3-662-44509-9

Toàn văn sẵn có

4
Transactions on Computational Collective Intelligence XVI
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transactions on Computational Collective Intelligence XVI

Kowalczyk, Ryszard ;Nguyen, Ngoc Thanh;; Nguyen, Ngoc Thanh (Editor) ; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Kowalczyk, Ryszard (Editor) ; Nguyen, Ngoc Thanh (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783662448700 ; ISBN: 366244870X ; E-ISBN: 9783662448717 ; E-ISBN: 3662448718 ; DOI: 10.1007/978-3-662-44871-7

Toàn văn sẵn có

5
Transactions on Computational Collective Intelligence XXIII
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transactions on Computational Collective Intelligence XXIII

Nguyen, Ngoc Thanh ;Kowalczyk, Ryszard;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Nguyen, Ngoc Thanh (Editor) ; Kowalczyk, Ryszard (Editor) ; Mercik, Jacek (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783662528853 ; ISBN: 3662528851 ; E-ISBN: 9783662528860 ; E-ISBN: 366252886X ; DOI: 10.1007/978-3-662-52886-0

Toàn văn sẵn có

6
Transactions on Computational Collective Intelligence XXI: Special Issue on Keyword Search and Big Data
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transactions on Computational Collective Intelligence XXI: Special Issue on Keyword Search and Big Data

Nguyen, Ngoc Thanh ;Kowalczyk, Ryszard ;Rupino Da Cunha, Paulo;; Nguyen, Ngoc Thanh (Editor) ; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Nguyen, Ngoc Thanh (Editor) ; Kowalczyk, Ryszard (Editor) ; Rupino Da Cunha, Paulo (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783662495209 ; ISBN: 3662495201 ; E-ISBN: 9783662495216 ; E-ISBN: 366249521X ; DOI: 10.1007/978-3-662-49521-6

Toàn văn sẵn có

7
Transactions on Computational Collective Intelligence XIX
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transactions on Computational Collective Intelligence XIX

Nguyen, Ngoc Thanh ;Kowalczyk, Ryszard ;Xhafa, Fatos;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Nguyen, Ngoc Thanh (Editor) ; Kowalczyk, Ryszard (Editor) ; Xhafa, Fatos (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9783662490167 ; ISBN: 3662490161 ; E-ISBN: 9783662490174 ; E-ISBN: 366249017X ; DOI: 10.1007/978-3-662-49017-4

Toàn văn sẵn có

8
Transactions on Computational Collective Intelligence XX
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transactions on Computational Collective Intelligence XX

Nguyen, Ngoc Thanh ;Kowalczyk, Ryszard ;Duval, Béatrice ;van Den Herik, Jaap ;Loiseau, Stephane ;Filipe, Joaquim;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Nguyen, Ngoc Thanh (Editor) ; Kowalczyk, Ryszard (Editor) ; Duval, Béatrice (Editor) ; van Den Herik, Jaap (Editor) ; Loiseau, Stephane (Editor) ; Filipe, Joaquim (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783319275420 ; ISBN: 3319275429 ; E-ISBN: 9783319275437 ; E-ISBN: 3319275437 ; DOI: 10.1007/978-3-319-27543-7

Toàn văn sẵn có

9
Computational Collective Intelligence: 7th International Conference, ICCCI 2015, Madrid, Spain, September 21-23, 2015, Proceedings, Part I
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computational Collective Intelligence: 7th International Conference, ICCCI 2015, Madrid, Spain, September 21-23, 2015, Proceedings, Part I

Iccci,Verfasserin;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Núñez, Manuel (Editor) ; Nguyen, Ngoc Thanh (Editor) ; Camacho, David (Editor) ; Trawiński, Bogdan (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783319240688 ; ISBN: 3319240684 ; E-ISBN: 9783319240695 ; E-ISBN: 3319240692 ; DOI: 10.1007/978-3-319-24069-5

Toàn văn sẵn có

10
Intelligent Information and Database Systems: Third International Conference, ACIIDS 2011, Daegu, Korea, April 20-22, 2011, Proceedings, Part I
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent Information and Database Systems: Third International Conference, ACIIDS 2011, Daegu, Korea, April 20-22, 2011, Proceedings, Part I

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Nguyen, Ngoc Thanh (Editor) ; Kim, Chong-Gun (Editor) ; Janiak, Adam (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642200380 ; ISBN: 3642200389 ; E-ISBN: 9783642200397 ; E-ISBN: 3642200397 ; DOI: 10.1007/978-3-642-20039-7

Toàn văn sẵn có

11
Transactions on Computational Collective Intelligence XV
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transactions on Computational Collective Intelligence XV

Nguyen, Ngoc Thanh ;Kowalczyk, Ryszard ;Corchado, Juan Manuel ;Bajo, Javier;; Nguyen, Ngoc Thanh (Editor) ; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Kobsa, Alfred (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Nguyen, Ngoc Thanh (Editor) ; Kowalczyk, Ryszard (Editor) ; Corchado, Juan Manuel (Editor) ; Bajo, Javier (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783662447499 ; ISBN: 3662447495 ; E-ISBN: 9783662447505 ; E-ISBN: 3662447509 ; DOI: 10.1007/978-3-662-44750-5

Toàn văn sẵn có

12
Transactions on Computational Collective Intelligence IV
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transactions on Computational Collective Intelligence IV

Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Nguyen, Ngoc Thanh (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642218835 ; ISBN: 3642218830 ; E-ISBN: 9783642218842 ; E-ISBN: 3642218849 ; DOI: 10.1007/978-3-642-21884-2

Toàn văn sẵn có

13
Agent and Multi-Agent Systems. Technologies and Applications: 6th KES International Conference, KES-AMSTA 2012,Dubrovnik, Croatia, June 25-27, 2012. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agent and Multi-Agent Systems. Technologies and Applications: 6th KES International Conference, KES-AMSTA 2012,Dubrovnik, Croatia, June 25-27, 2012. Proceedings

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef ;Howlett, Robert J. ;Jain, Prof. Lakhmi C.;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Jezic, Gordan (Editor) ; Kusek, Mario (Editor) ; Nguyen, Ngoc-Thanh (Editor) ; Howlett, Robert J (Editor) ; Jain, Lakhmi C (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642309465 ; ISBN: 3642309461 ; E-ISBN: 9783642309472 ; E-ISBN: 364230947X ; DOI: 10.1007/978-3-642-30947-2

Toàn văn sẵn có

14
Computational Collective Intelligence. Technologies and Applications: 5th International Conference, ICCCI 2013, Craiova, Romania, September 11-13, 2013, Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computational Collective Intelligence. Technologies and Applications: 5th International Conference, ICCCI 2013, Craiova, Romania, September 11-13, 2013, Proceedings

Badica, Costin ;Nguyen, Ngoc Thanh ;Brezovan, Marius;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Bǎdicǎ, Costin (Editor) ; Nguyen, Ngoc Thanh (Editor) ; Brezovan, Marius (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642404948 ; ISBN: 3642404944 ; E-ISBN: 9783642404955 ; E-ISBN: 3642404952 ; DOI: 10.1007/978-3-642-40495-5

Toàn văn sẵn có

15
Intelligent Information and Database Systems: 4th Asian Conference, ACIIDS 2012, Kaohsiung, Taiwan, March 19-21, 2012, Proceedings, Part II
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent Information and Database Systems: 4th Asian Conference, ACIIDS 2012, Kaohsiung, Taiwan, March 19-21, 2012, Proceedings, Part II

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Pan, Jeng-Shyang (Editor) ; Chen, Shyi-Ming (Editor) ; Nguyen, Ngoc Thanh (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642284892 ; ISBN: 3642284892 ; E-ISBN: 9783642284908 ; E-ISBN: 3642284906 ; DOI: 10.1007/978-3-642-28490-8

Toàn văn sẵn có

16
Intelligent Information and Database Systems: 4th Asian Conference, ACIIDS 2012, Kaohsiung, Taiwan, March 19-21, 2012, Proceedings, Part III
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent Information and Database Systems: 4th Asian Conference, ACIIDS 2012, Kaohsiung, Taiwan, March 19-21, 2012, Proceedings, Part III

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Pan, Jeng-Shyang (Editor) ; Chen, Shyi-Ming (Editor) ; Nguyen, Ngoc Thanh (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642284922 ; ISBN: 3642284922 ; E-ISBN: 9783642284939 ; E-ISBN: 3642284930 ; DOI: 10.1007/978-3-642-28493-9

Toàn văn sẵn có

17
Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications: 5th KES International Conference, KES-AMSTA 2011, Manchester, UK, June 29 – July 1, 2011. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications: 5th KES International Conference, KES-AMSTA 2011, Manchester, UK, June 29 – July 1, 2011. Proceedings

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef ;Howlett, Robert J. ;Jain, Prof. Lakhmi C.;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; O’shea, James (Editor) ; Nguyen, Ngoc Thanh (Editor) ; Crockett, Keeley (Editor) ; Howlett, Robert J (Editor) ; Jain, Lakhmi C (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642219993 ; ISBN: 3642219993 ; E-ISBN: 9783642220005 ; E-ISBN: 3642220002 ; DOI: 10.1007/978-3-642-22000-5

Toàn văn sẵn có

18
Transactions on Computational Collective Intelligence XVII
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transactions on Computational Collective Intelligence XVII

Nguyen, Ngoc Thanh;; Nguyen, Ngoc Thanh (Editor) ; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Nguyen, Ngoc Thanh (Editor) ; Kowalczyk, Ryszard (Editor) ; Fred, Ana (Editor) ; Joaquim, Filipe (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783662449936 ; ISBN: 3662449935 ; E-ISBN: 9783662449943 ; E-ISBN: 3662449943 ; DOI: 10.1007/978-3-662-44994-3

Toàn văn sẵn có

19
Transactions on Computational Intelligence XIII
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transactions on Computational Intelligence XIII

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Nguyen, Ngoc-Thanh (Editor) ; Le-Thi, Hoai An (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642544545 ; ISBN: 3642544541 ; E-ISBN: 9783642544552 ; E-ISBN: 364254455X ; DOI: 10.1007/978-3-642-54455-2

Toàn văn sẵn có

20
Intelligent Information and Database Systems: Third International Conference, ACIIDS 2011, Daegu, Korea, April 20-22, 2011, Proceedings, Part II
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent Information and Database Systems: Third International Conference, ACIIDS 2011, Daegu, Korea, April 20-22, 2011, Proceedings, Part II

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Nguyen, Ngoc Thanh (Editor) ; Kim, Chong-Gun (Editor) ; Janiak, Adam (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642200410 ; ISBN: 3642200419 ; E-ISBN: 9783642200427 ; E-ISBN: 3642200427 ; DOI: 10.1007/978-3-642-20042-7

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 42  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...