skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Nguyen, Amanda J. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Assessing the Effectiveness of Teachers’ Mental Health Literacy Training in Cambodia: A Randomized Controlled Trial
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing the Effectiveness of Teachers’ Mental Health Literacy Training in Cambodia: A Randomized Controlled Trial

Phoeun, Bunna; Nguyen, Amanda J.; Dang, Hoang Minh; Tran, Thanh Nam; Weiss, Bahr

Phoeun, B., et al. (2019). Assessing the Effectiveness of Teachers’ Mental Health Literacy Training in Cambodia: A Randomized Controlled Trial. VNU Journal of Science: Education Research, Vol. 35, No. 3 (2019) 100-114; 2588-1159; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67298; https://doi.org/10.25073/2588-1159/vnuer.4279

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mental health and psychosocial problems among conflict-affected children in Kachin State, Myanmar: a qualitative study

Lee, Catherine ; Nguyen, Amanda ; Russell, Tara ; Aules, Yasmina ; Bolton, Paul

Conflict and Health, 2018 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1752-1505 ; DOI: 10.1186/s13031-018-0175-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

It Gets Better: Attenuated Associations Between Latent Classes of Peer Victimization and Longitudinal Psychosocial Outcomes in Four Low-Resource Countries

Nguyen, Amanda ; Bradshaw, Catherine ; Townsend, Lisa ; Gross, Alden ; Bass, Judith

Journal of Youth and Adolescence, Feb 2019, pp.372-385 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00472891 ; E-ISSN: 15736601 ; DOI: 10.1007/s10964-018-0935-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nguyen, Amanda J.
  2. Nguyen, Amanda
  3. Nguyen, A.J.
  4. Bradshaw, Catherine P
  5. Russell, T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...