skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo DDC: Physical & theoretical chemistry xóa Tác giả/ người sáng tác: Nguyễn Xuân Hoàn xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu chế tạo TiO2 trên vật liệu mang : Đề tài NCKH. QG. 07.10

Nguyễn Thị Bích Lộc; Cao Thế Hà; Nguyễn Thị Bích Phượng; Nguyễn Viết Xuân; Nguyễn Xuân Hoàn; Tạ Xuân Dục; Vũ Ngọc Duy

H. : ĐHKHTN, 2009 - (541 NG-L 2009)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát tính chất vật liệu compozit sợi thủy tinh chứa hạt áp điện : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 31

Vũ Quang Như; Nguyễn Xuân Hoàn người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2011 - (541 VU-N 2011)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Luận án, luận văn  (1)
  2. Sách  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

  1. English  (1)
  2. Vietnamese  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...