skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1960đến1973 xóa Tác giả/ người sáng tác: Nguyễn Văn Tình xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học thế kỷ XX

Routh Joseph I.; Lê Văn Ngọc người dịch; Nguyễn Văn Tình người dịch; Nguyễn Đức Cường người dịch

H. : KH&KT, 1973 - (540 ROU 1973)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học thế kỷ 20

Lê Văn Ngọc; Nguyễn Văn Tình; Nguyễn Đức Cường

H. : KH và KT , 1973 - (540 HOA 1973)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Chủ đề 

 1. Thế kỷ 20  (1)
 2. Hoá sinh học  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1)
 2. Vietnamese  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lê Văn Ngọc
 2. Nguyễn Đức Cường
 3. Nguyễn Văn Tình
 4. Routh Joseph I

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...