skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Nguyễn Văn Phương xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất để bảo đảm tiền vay và thực tiễn áp dụng tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Luận văn ThS Luật 6 01 05

Nguyễn Văn Phương

Khoa Luật; 2006

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất để bảo đảm tiền vay và thực tiễn áp dụng tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam : Luận văn ThS. Luật : 6 01 05

Nguyễn Văn Phương; Đinh Dũng Sỹ người hướng dẫn

H. : Khoa Luật, 2006 - (346.082 NG-P 2006)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nguyễn Văn Phương
  2. Đinh Dũng Sỹ

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...