skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Nguyễn Thế Hùng xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích tài chính tại Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20

Lê Văn Hưng; Nguyễn Thế Hùng người hướng dẫn

H. : ĐHKT , 2014 - (658.151 LE-H 2014)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích tài chính Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01

Trần Thị Thu Thủy; Nguyễn Thế Hùng người hướng dẫn

H. : ĐHKT , 2015 - (658.151 TR-T 2015)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích tài chính Công ty Cổ phần xây dựng số 1 - VINACONEX : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Trần Thị Hải Anh; Nguyễn Thế Hùng người hướng dẫn

H. : ĐHKT , 2015 - (658.151 TR-A 2015)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích tài chính công ty Cổ phần Viwaseen3 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01

Vũ Minh Đức; Nguyễn Thế Hùng người hướng dẫn

H. : ĐHKT , 2015 - (658.151 VU-Đ 2015)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích tình hình tài chính tại Tổng Công ty Viễn thông Toàn Cầu : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01

Nguyễn Thị Chải; Nguyễn Thế Hùng

H. : ĐHKT , 2016 - (658.15 NG-C 2016)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích tài chính Công ty Cổ phần xây dựng Cotec : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01

Đoàn Thị Thanh Huyền; Nguyễn Thế Hùng

H. : ĐHKT , 2016 - (658.15 ĐO-H 2016)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích và dự báo tài chính Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402

Đoàn Phương Ngân; Nguyễn Thế Hùng

H. : ĐHKT , 2016 - (658.151 ĐO-N 2016)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích tài chính Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Vinh Quang : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402

Nguyễn Thị Lan Hương; Nguyễn Thế Hùng

H. : ĐHKT , 2016 - (658.151 NG-H 2016)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích tài chính và định giá công ty cổ phần khoan và dịch vụ khoan Dầu khí : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402

Kiều Quang Tồn; Nguyễn Thế Hùng

Hà Nội : Trường Đại học Kinh tế, 2017 - (658.151 KI-T 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích và lập kế hoạch tài chính tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen: Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402

Vương Thị Thanh Mai; Nguyễn Thế Hùng

Hà Nội : Trường Đại học Kinh tế, 2017 - (658.15 VU-M 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích tài chính Công ty Cổ phần Kinh Đô : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20

Vũ Thị Bích Hà; Nguyễn Thế Hùng người hướng dẫn4

H. : ĐHKT, 2012 - (658.15 VU-H 2012)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần điện tử và truyền hình cáp Việt Nam. : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20

Nguyễn Thị Thủy; Nguyễn Thế Hùng người hướng dẫn4

H. : ĐHKT, 2013 - (658.151 NG-T 2013)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích tình hình tài chính của Trung tâm sản xuất phim truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20

Nguyễn Thu Hà; Nguyễn Thế Hùng người hướng dẫn4

H. : ĐHKT, 2013 - (658.151 NG-H 2013)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích tài chính tại Công ty cổ phần công nghiệp ô tô - Vinacomin : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

TrầnTrọng Nghĩa; Nguyễn Thế Hùng người hướng dẫn

H. : ĐHKT , 2014 - (658.151 TR-N 2014)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích tài chính Công ty cổ phần L.Q Joton : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01

Vũ Minh Phương; Nguyễn Thế Hùng

H. : ĐHKT, 2015 - (658.15 VU-P 2015)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích tài chính và dự báo tài chính công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60 34 02 01

Đỗ Thị Thu Quỳnh; Nguyễn Thế Hùng

H. : ĐHKT , 2016 - (658.15 ĐO-Q 2016)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (9)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...