skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Nguyễn Đình Triệu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập và thực tập các phương pháp phổ

Nguyễn Đình Triệu

H. : ĐHQGHN, 2006 - (543.076 NG-T 2006)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học hữu cơ : lý thuyết , bài tập và câu hỏi trắc nghiệm. Tập 1

Nguyễn Đình Triệu

H. : ĐHQGHN, 2004 - (547.0071 NG-T(1) 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học hữu cơ : lý thuyết, bài tập và câu hỏi trắc nghiệm. Tập 2

Nguyễn Đình Triệu

H. : ĐHQGHN, 2004 - (547.0071 NG-T(2) 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổng hợp và tạo phúc một số Fomazan, Bisfomazan chứa dị vòng : Đề tài NCKH. QG-10-18

Trần Thị Thanh Vân; Nguyễn Đình Triệu; Nguyễn Thị Hồng Nhung

H. : ĐHKHTN , 2012 - (547 TR-V 2012)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập các phương pháp vật lý ứng dụng trong hóa học

Nguyễn Đình Triệu

H. : ĐHQGHN, 2015 - (541 NG-T 2015)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hóa học hữu cơ Lý thuyết bài tập và câu hỏi trắc nghiệm Tập I

Nguyễn Đình Triệu

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2004

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các phương pháp phân tích vật lý và hoá học. Tập 2, Phương pháp phổ khối lượng

Nguyễn Đình Triệu

H. : KHKT, 2005 - (543 NG-T(2) 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các phương pháp phổ trong hóa học hữu cơ và hóa sinh

Nguyễn Đình Triệu

H. : ĐHQGHN, 2007 - (543 NG-T 2007)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của fomazan chứa nhân dị vòng indoe và furon

Trần Hữu Phan; Nguyễn Đình Triệu Ngườì hướng dẫn

H. : ĐHTHHN, 1985 - (547 TR-P 1985)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổng hợp và nghiên cứu cấu tạo của một số dẫn xuất Aryliden-P-Toluensunfonylhidrazon : Luận văn ThS. Hóa học : 60 44 27

Phạm Văn Chúc; Nguyễn Đình Triệu

H. : ĐHKHTN , 2002 - (547 PH-C 2002)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phương pháp tổng hợp Stavuđin, một loại thuốc chống HIV có hiệu quả hiện nay : Đề tài NCKH. QG 01-01

Nguyễn Đình Triệu; Trần Thị Thanh Vân; Đoàn Duy Tiên

H. : ĐHKHTN, 2004 - (547 NG-T 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các phương pháp vật lý ứng dụng trong hoá học

Nguyễn Đình Triệu

H. : ĐHQGHN, 2003 - (541 NG-T 2003)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo của một số fomazan. bisfomazan chứa dị vòng và phức kim loại của chúng : Luận án TS. Hoá học: 62 44 27 01

Trần Thị Thanh Vân; Nguyễn Đình Triệu người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2009 - (547 TR-V 2009)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các phương pháp tổng hợp hóa học hữu cơ. Tập 1

Nguyễn Đình Triệu

H. : ĐHQGHN, 2015 - (547 CAC(1) 2015)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập và thực tập các phương pháp phổ

Nguyễn Đình Triệu

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2006 - (543.076 NG-T 2006)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Câu hỏi và bài tập các phương pháp phổ vật lý

Nguyễn Đình Triệu

H. : ĐHQG , 1999 - (543 NG-T 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tổng hợp và tạo phức của một số hợp chất Fomazan chứa dị vòng Pirol : Luận án PTS Hoá học: 01.04.02

Nguyễn Thị Hà; GS.TS Đặng Như Tại Ngườì hướng dẫn; PGS.TS Nguyễn Đình Triệu Ngườì hướng dẫn

H. : ĐHTHHN, 1995 - (547 NG-H 1995)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phân lập, tổng hợp và thử nghiệm các hợp chất có hoạt tính chống ung thư và HIV : Đề tài NCKH. QGTĐ.03.09

Văn Ngọc Hướng; Nguyễn Minh Thảo; Nguyễn Thị Diễm Trang; Nguyễn Văn Đậu; Nguyễn Đình Triệu; PhanTống Sơn

H. : ĐHKHTN, 2005 - (547 VA-H 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các phương pháp vật lý ứng dụng trong hoá học : Giáo trình dùng cho sinh viên năm thứ tư ngành Hoá

Nguyễn Đình Triệu

H. : ĐHQG , 1998 - (541 NG-T 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bước đầu nghiên cứu một số chất ảnh hưởng và điều kiện hoạt động tối ưu của Enzym Cacboxyesteraza ở bạch cầu người bằng phương pháp nhuộm hoá học tế bào : ThS. Hóa học: 60 Chemistry, Organic44 27

Trần Văn Tính; Nguyễn Đình Triệu; Nguyễn Anh Trí

H. : ĐHQGHN , 2000 - (547 TR-T 2000)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (3)
 2. 1999đến2001  (5)
 3. 2002đến2004  (6)
 4. 2005đến2008  (7)
 5. Sau 2008  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (15)
 2. Luận án, luận văn  (7)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (16)
 2. English  (9)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...