skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Nguyễn, Thị Kim Hoa xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Hoạt động trợ giúp thanh niên khuyết tật tại Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hải Dương : Luận văn ThS. Quân sự: 608602
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động trợ giúp thanh niên khuyết tật tại Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hải Dương : Luận văn ThS. Quân sự: 608602

Vũ, Thị Thu; Nguyễn, Thị Kim Hoa; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Vũ, T. T. (2017). Hoạt động trợ giúp thanh niên khuyết tật tại Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hải Dương. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 60900101; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63535; 362.1 VU-T 2017 / 02050005287

Truy cập trực tuyến

2
Mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của người cao tuổi huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa : Luận văn ThS. Khác: 609001
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của người cao tuổi huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa : Luận văn ThS. Khác: 609001

Ứng, Nhật Linh; Nguyễn, Thị Kim Hoa; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Ứng, N. L. (2017). Mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của người cao tuổi huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 60900101; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63568; 362.6 UN-L 2017 / 02050005301

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...