skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Nguyễn, Bá Dư xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Ngoại thương Việt Nam thực trạng và định hướng chiến lược phát triển
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngoại thương Việt Nam thực trạng và định hướng chiến lược phát triển

Nguyễn, Bá Dư

112 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11092

Truy cập trực tuyến

2
Ngoại thương Việt Nam thực trạng và định hướng chiến lược phát triển : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngoại thương Việt Nam thực trạng và định hướng chiến lược phát triển : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 01

Nguyễn, Bá Dư; Nguyễn, Trần Quế

Nguyễn, B. D. (2004). Ngoại thương Việt Nam thực trạng và định hướng chiến lược phát triển. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_00297; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45079

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nguyễn, Bá Dư
  2. Nguyễn, Trần Quế

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...