skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Ngô Công Hoàn xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những trắc nghiệm tâm lý. Tập 2, Trắc nghiệm về nhân cách

Ngô Công Hoàn Chủ biên

H. : ĐHQGHN., 1997 - (155.2 NHU(2) 1997)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những trắc nghiệm tâm lý. Tập 1, Trắc nghiệm về trí tuệ

Ngô Công Hoàn Chủ biên

H. : ĐHQGHN., 1997 - (155.2 NHU(1) 1997)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hành vi ứng xử của giáo viên trong kỷ luật trẻ mẫu giáo: Luận văn ThS. Tâm lý học: 60 31 04 01

Nguyễn Thị Nhung; Ngô Công Hoàn người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn , 2016 - (153.6 NG-N 2016)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập thực hành tâm lí học: Tài liệu tham khảo cho SV các trường ĐHSP

Bùi Văn Huệ; Ngô Công Hoàn; Trần Trọng Thuỷ Người chủ biên

H. : ĐHQG, 2002 - (150.071 BAI 2002)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tâm lý xã hội trong quản lý

Ngô Công Hoàn

H. : ĐHQGHN, 1997 - (302 NG-H 1997)

Truy cập trực tuyến

6
Tâm lý học khác biệt : giáo trình dành cho hệ cử nhân
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tâm lý học khác biệt : giáo trình dành cho hệ cử nhân

Ngô Công Hoàn; Trương Thị Khánh Hà

H. : ĐHQGHN , 2011 - (155 NG-H 2011) - ISBN9786046205388

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giới tính và đời sống gia đình

Lê Thị Ngọc Lan; Lê Đình Tuấn; Nguyễn Quang Mai chủ biên; Ngô Công Hoàn; Trần Thị Loan; Trần Trọng Thuỷ

H. : ĐHQGHN., 2002 - (370.15 GIO 2002)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stress trong công việc của giáo viên mầm non hiện nay : Luận văn ThS. Tâm lý học: 60 31 80

Lê Thị Hương; Ngô Công Hoàn người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2013 - (158.7 LE-H 2013)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (7)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ngô Công Hoàn
  2. Trần Trọng Thuỷ
  3. Trần Thị Loan
  4. Lê Thị Hương
  5. Nguyễn Quang Mai

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...