skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Sutton, Stephen R. xóa Tác giả/ người sáng tác: Newville, Matthew xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of the hydrated alpha-Al{sub 2}O{sub 3} (0001) surface

Eng, Peter J ; Trainor, Thomas P ; Brown Jr, Gordon E ; Waychunas, Glenn A ; Newville, Matthew ; Sutton, Stephen R ; Rivers, Mark L; Lawrence Berkeley National Lab., Ca (Us) (Corporate Author)

Science, 12 May 2000, Vol.288(5468) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0193-4511

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-ray absorption spectroscopy of geo 2 glass to 64 gpa

Hong, Xinguo ; Newville, Matthew ; Duffy, Thomas S ; Sutton, Stephen R ; Rivers, Mark L

Journal of Physics: Condensed Matter, 2014, Vol.26(3), p.035104 (9pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-8984 ; E-ISSN: 1361-648X ; DOI: 10.1088/0953-8984/26/3/035104

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatially Resolved Elemental Analysis, Spectroscopy and Diffraction at the GSECARS Sector at the Advanced Photon Source

Sutton, Stephen R ; Lanzirotti, Antonio ; Newville, Matthew ; Rivers, Mark L ; Eng, Peter ; Lefticariu, Liliana; Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States). Advanced Photon Source (APS) (Corporate Author)

Journal of Environmental Quality, 01 January 2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2425 ; E-ISSN: 1537-2537 ; DOI: 10.2134/jeq2016.10.0401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High quality x-ray absorption spectroscopy measurements with long energy range at high pressure using diamond anvil cell

Hong, Xinguo ; Newville, Matthew ; Prakapenka, Vitali B. ; Rivers, Mark L. ; Sutton, Stephen R.

Review of Scientific Instruments, July 2009, Vol.80(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6748 ; E-ISSN: 1089-7623 ; DOI: 10.1063/1.3186736

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Melting studies of indium: determination of the structure and density of melts at high pressures and high temperatures
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Melting studies of indium: determination of the structure and density of melts at high pressures and high temperatures

Shen, Guoyin ; Sata, Nagayoshi ; Taberlet, Nicolas ; Newville, Matthew ; Rivers, Mark L ; Sutton, Stephen R

Journal of Physics: Condensed Matter, 11/11/2002, Vol.14(44), pp.10533-10540 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-8984 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/14/44/328

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plutonium oxidation and subsequent reduction by Mn(IV) minerals in Yucca Mountain tuff

Powell, Brian A ; Duff, Martine C ; Kaplan, Daniel I ; Fjeld, Robert A ; Newville, Matthew ; Hunter, Douglas B ; Bertsch, Paul M ; Coates, John T ; Eng, Peter ; Rivers, Mark L ; Serkiz, Steven M ; Sutton, Stephen R ; Triay, Ines R ; Vaniman, David T

Environmental science & technology, 01 June 2006, Vol.40(11), pp.3508-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-936X ; PMID: 16786687 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamically figured Kirkpatrick Baez x-ray microfocusing optics

Eng, Peter J ; Newville, Matthew ; Rivers, Mark L ; Sutton, Stephen R

Proceedings of SPIE, 06 November 1998, Vol.3449(1), pp.145-156

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.330342

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Microfluorescence and Microtomography Analyses of Heterogeneous Earth and Environmental Materials
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microfluorescence and Microtomography Analyses of Heterogeneous Earth and Environmental Materials

Sutton, Stephen R ; Bertsch, Paul M ; Newville, Matthew ; Rivers, Mark ; Antonio, Lanzirotti ; Eng, Peter; Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States). Advanced Photon Source (APS) (Corporate Author)

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (1)
 2. 2000đến2001  (1)
 3. 2002đến2004  (1)
 4. 2005đến2006  (2)
 5. Sau 2006  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (6)
 2. Kỷ yếu hội nghị  (1)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Newville, Matthew
 2. Sutton, Stephen R.
 3. Rivers, M.L.
 4. Newville, M.
 5. Rivers, Mark L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...