skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Refugees xóa Tác giả/ người sáng tác: Newman, Louise xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Children and young people in immigration detention

Dudley, Michael ; Steel, Zachary ; Mares, Sarah ; Newman, Louise

Current Opinion in Psychiatry, 2012, Vol.25(4), pp.285-292 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0951-7367 ; DOI: 10.1097/YCO.0b013e3283548676

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Suicide and self‐harm prevention for people in immigration detention

Procter, Nicholas G ; Leo, Diego ; Newman, Louise

Medical Journal of Australia, December 2013, Vol.199(11), pp.730-732 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-729X ; E-ISSN: 1326-5377 ; DOI: 10.5694/mja13.10804

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seeking asylum in Australia: immigration detention, human rights and mental health care

Newman, Louise ; Proctor, Nicholas ; Dudley, Michael

Australasian Psychiatry, August 2013, Vol.21(4), pp.315-320 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1039-8562 ; E-ISSN: 1440-1665 ; DOI: 10.1177/1039856213491991

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seeking Refuge, Losing Hope: Parents and Children in Immigration Detention

Mares, Sarah ; Newman, Louise ; Dudley, Michael ; Gale, Fran

Australasian Psychiatry, June 2002, Vol.10(2), pp.91-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1039-8562 ; E-ISSN: 1440-1665 ; DOI: 10.1046/j.1440-1665.2002.00414.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seeking Asylum-Trauma, Mental Health, and Human Rights: An Australian Perspective

Newman, Louise

Journal of Trauma & Dissociation, 01 March 2013, Vol.14(2), pp.213-223 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1529-9732 ; E-ISSN: 1529-9740 ; DOI: 10.1080/15299732.2013.724342

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychiatric status of asylum seeker families held for a protracted period in a remote detention centre in Australia

Steel, Zachary ; Momartin, Shakeh ; Bateman, Catherine ; Hafshejani, Atena ; Silove, Derrick M. ; Everson, Naleya ; Roy, Konya ; Dudley, Michael ; Newman, Louise ; Blick, Bijou ; Mares, Sarah

Australian and New Zealand Journal of Public Health, December 2004, Vol.28(6), pp.527-536 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1326-0200 ; E-ISSN: 1753-6405 ; DOI: 10.1111/j.1467-842X.2004.tb00042.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ending our shame: call for a fundamental reconsideration of Australian refugee policy

Bennett, Elizabeth A ; Newman, Louise ; Burnside, Julian Wk ; Phatarfod, Barri ; Thomas, Robert M ; Moodie, A Rob ; Moore, Michael J

The Lancet, 05 August 2017, Vol.390(10094), pp.552-552 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(17)31914-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politics of Children or Childish Politics?

Mares, Sarah ; Dudley, Michael ; Newman, Louise ; Tennant, Chris ; Rosen, Alan

Australasian Psychiatry, December 2003, Vol.11(4), pp.477-477 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1039-8562 ; E-ISSN: 1440-1665 ; DOI: 10.1046/j.1440-1665.2003.02046.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asylum seekers and refugees – how should psychiatry respond?

Newman, Louise

Australasian Psychiatry, February 2016, Vol.24(1), pp.5-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1039-8562 ; E-ISSN: 1440-1665 ; DOI: 10.1177/1039856215622312

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical professionals and the politics of detention

Newman, Louise

New Doctor, no.78, Autumn 2003: 15-16

ISSN: 0313-2153

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (1)
 2. 2003đến2003  (2)
 3. 2004đến2011  (1)
 4. 2012đến2013  (4)
 5. Sau 2013  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Newman, Louise
 2. Newman, L
 3. Dudley, Michael
 4. Dudley, M.
 5. Mares, Sarah

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...