skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Biology xóa Tác giả/ người sáng tác: Neuvial, Pierre xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TumorBoost: Normalization of allele-specific tumor copy numbers from a single pair of tumor-normal genotyping microarrays

Bengtsson, Henrik ; Neuvial, Pierre ; Speed, Terence P; Neuvial, Pierre (Editor)

BMC Bioinformatics, 2010, p.245 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2105 ; E-ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-11-245

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrated genomic analyses of ovarian carcinoma

Cancer Genome Atlas Research Network, the ; Neuvial, Pierre; Neuvial, Pierre (Editor)

Nature, 30 June 2011, Vol.474(7353), pp.609-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4679

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

tmle.npvi: targeted, integrative search of associations between DNA copy number and gene expression, accounting for DNA methylation: Fig. 1

Chambaz, Antoine ; Neuvial, Pierre; Chambaz, Antoine (Editor)

Bioinformatics, 08 September 2015, Vol.31(18), pp.3054-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-4803 ; E-ISSN: 1460-2059 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/btv320

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parent-specific copy number in paired tumor–normal studies using circular binary segmentation

Olshen, Adam B ; Bengtsson, Henrik ; Neuvial, Pierre ; Spellman, Paul T ; Olshen, Richard A ; Seshan, Venkatraman E; Neuvial, Pierre (Editor)

Bioinformatics, 2011, Vol.27(15), pp.2038-2046 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-4803 ; E-ISSN: 1460-2059 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/btr329

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CalMaTe: a method and software to improve allele-specific copy number of SNP arrays for downstream segmentation

Ortiz-Estevez, Maria ; Aramburu, Ander ; Bengtsson, Henrik ; Neuvial, Pierre ; Rubio, Angel; Neuvial, Pierre (Editor)

Bioinformatics, 2012, Vol.28(13), pp.1793-1794 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-4803 ; E-ISSN: 1460-2059 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/bts248

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New insight for pharmacogenomics studies from the transcriptional analysis of two large-scale cancer cell line panels

Sadacca, Benjamin ; Hamy-Petit, Anne-Sophie ; Laurent, Cecile ; Gestraud, Pierre ; Bonsang-Kitzis, Hélène ; Pinheiro, Alice ; Abecassis, Judith ; Neuvial, Pierre ; Reyal, Fabien; Neuvial, Pierre (Editor)

Scientific Reports, 2017, Vol.7(1), p.15126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2045-2322 ; E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/s41598-017-14770-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance evaluation of DNA copy number segmentation methods

Pierre-Jean, Morgane ; Rigaill, Guillem ; Neuvial, Pierre; Pierre-Jean, Morgane (Editor)

Briefings in Bioinformatics, 2015, Vol.16(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1467-5463 ; E-ISSN: 1477-4054 ; DOI: 10.1093/bib/bbu026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

VAMP: Visualization and analysis of array-CGH, transcriptome and other molecular profiles

La Rosa, Philippe ; Viara, Eric ; Hupé, Philippe ; Pierron, Gaëlle ; Liva, Stéphane ; Neuvial, Pierre ; Brito, Isabel ; Séverine, Lair ; Servant, Nicolas ; Robine, Nicolas ; Manié, Elodie ; Brennetot, Caroline ; Janoueix-Lerosey, Isabelle ; Raynal, Virginie ; Gruel, Nadège ; Rouveirol, Céline ; Stransky, Nicolas ; Stern, Marc-Henri ; Delattre, Olivier ; Aurias, Alain ; Radvanyi, François ; Barillot, Emmanuel; Neuvial, Pierre (Editor)

Bioinformatics, 2006, Vol.22(17), p.2066–2073 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-4803 ; E-ISSN: 1460-2059 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/btl359

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (1)
 2. 2010đến2010  (1)
 3. 2011đến2011  (2)
 4. 2012đến2015  (3)
 5. Sau 2015  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Neuvial, Pierre
 2. Neuvial, P
 3. Bengtsson, Henrik
 4. Raynal, Virginie
 5. Gestraud, Pierre

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...