skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Nass, Rüdiger xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural development and mechanical properties of pressureless sintered Al2O3/SiC composites

Aslan, Mesut ; Dörr, Christian ; Nass, Rüdiger ; Schmidt, Helmut K.; Universität des Saarlandes; Universität des Saarlandes

DOI: 10.22028/D291-24489 ; ISBN: 0-944904-89-0

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relations between microstructure and mechanical properties of pressureless sintered SiC

Aslan, Mesut ; Nonninger, Ralph ; Nass, Rüdiger ; Rein, Rüdiger ; Schmidt, Helmut K.; Universität des Saarlandes; Universität des Saarlandes

DOI: 10.22028/D291-24488 ; ISBN: 0-944904-27-0

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Colloidal processing of temperature shock resistant SiC with tailored porosity

Aslan, Mesut ; Nass, Rüdiger ; Schmidt, Helmut K.; Universität des Saarlandes; Universität des Saarlandes

DOI: 10.22028/D291-24506 ; ISBN: 1-55899-334-7

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrophoretic deposition of alumina from non-aqueous dispersions

Nass, Rüdiger ; Storch, W. ; Schmidt, Helmut K. ; Harbach, F. ; Neeff, R. ; Nienburg, H.; Universität des Saarlandes; Universität des Saarlandes

DOI: 10.22028/D291-24357 ; ISBN: 3-925543-03-1

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis of hydroxyapatite powders by sol-gel techniques

Quinten, Andreas ; Nass, Rüdiger ; Schmidt, Helmut K.; Universität des Saarlandes; Universität des Saarlandes

DOI: 10.22028/D291-24438 ; ISBN: 3-925543-11-2

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correlation of the precursor type with densification behavior and microstructure of sintered mullite ceramics

Ivankovic, Hrvoje ; Tkalcec, Emilija ; Nass, Rüdiger ; Schmidt, Helmut K.; Universität des Saarlandes; Universität des Saarlandes

DOI: 10.22028/D291-24733

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural characterization of Al2O3-SiC nanocomposites

Schmid, Herbert K. ; Aslan, Mesut ; Assmann, Steffen ; Nass, Rüdiger ; Schmidt, Helmut K.; Universität des Saarlandes; Universität des Saarlandes

DOI: 10.22028/D291-24579

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and mechanical properties of slip cast sol-gel derived mullite ceramics

Tkalcec, Emilija ; Nass, Rüdiger ; Krajewski, Thomas ; Rein, Rüdiger ; Schmidt, Helmut K.; Universität des Saarlandes; Universität des Saarlandes

DOI: 10.22028/D291-24590

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (1)
 2. 1991đến1994  (1)
 3. 1995đến1995  (2)
 4. 1996đến1998  (3)
 5. Sau 1998  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (5)
 2. Tài nguyên văn bản  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...