skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Munteanu, Adrian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient adaptive-shape partitioning of video

Vermeirsch, Kenneth ; Cock, Jan ; Notebaert, Stijn ; Lambert, Peter ; Barbarien, Joeri ; Munteanu, Adrian ; Walle, Rik

Multimedia Tools and Applications, 2012, Vol.56(3), pp.385-417 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-7501 ; E-ISSN: 1573-7721 ; DOI: 10.1007/s11042-010-0593-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encoder-driven rate control and mode decision for distributed video coding

Verbist, Frederik ; Deligiannis, Nikos ; Satti, Shahid ; Schelkens, Peter ; Munteanu, Adrian

EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 2013, Vol.2013(1), pp.1-25 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1687-6180 ; DOI: 10.1186/1687-6180-2013-156

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decoder-driven mode decision in a block-based distributed video codec

Mys, Stefaan ; Slowack, Jürgen ; Skorupa, Jozef ; Deligiannis, Nikkos ; Lambert, Peter ; Munteanu, Adrian ; Van De Walle, Rik

MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS, 2012 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-7501 ; DOI: 10.10.7/s110.2-010.0718-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed video coding with feedback channel constraints

Slowack, Jürgen ; Skorupa, Jozef ; Deligiannis, Nikos ; Lambert, Peter ; Munteanu, Adrian ; Van De Walle, Rik

IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS FOR VIDEO TECHNOLOGY, 2012 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1051-8215 ; DOI: 10.110./TCSVT.2012.2189669

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probabilistic motion-compensated prediction in distributed video coding

Verbist, Frederik ; Deligiannis, Nikos ; Jacobs, Marc ; Barbarien, Joeri ; Schelkens, Peter ; Munteanu, Adrian ; Cornelis, Jan

Multimedia Tools and Applications, 2013, Vol.66(3), pp.405-430 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-7501 ; E-ISSN: 1573-7721 ; DOI: 10.1007/s11042-012-1050-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wyner-Ziv video coding for wireless lightweight multimedia applications

Deligiannis, Nikos ; Verbist, Frederik ; Iossifides, Athanassios ; Slowack, Jürgen ; Van de Walle, Rik ; Schelkens, Peter ; Munteanu, Adrian

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2012, Vol.2012(1), pp.1-20 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1687-1499 ; DOI: 10.1186/1687-1499-2012-106

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploiting quantization and spatial correlation in virtual-noise modeling for distributed video coding

Škorupa, Jozef ; Slowack, Jürgen ; Mys, Stefaan ; Deligiannis, Nikos ; De Cock, Jan ; Lambert, Peter ; Munteanu, Adrian ; Van de Walle, Rik

Signal Processing: Image Communication, 2010, Vol.25(9), pp.674-686 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0923-5965 ; E-ISSN: 1879-2677 ; DOI: 10.1016/j.image.2010.05.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rate-distortion driven decoder-side bitplane mode decision for distributed video coding

Slowack, Jürgen ; Mys, Stefaan ; Škorupa, Jozef ; Deligiannis, Nikos ; Lambert, Peter ; Munteanu, Adrian ; Van de Walle, Rik

Signal Processing: Image Communication, 2010, Vol.25(9), pp.660-673 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0923-5965 ; E-ISSN: 1879-2677 ; DOI: 10.1016/j.image.2010.06.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encryption for high efficiency video coding with video adaptation capabilities

Van Wallendael, Glenn ; Boho, A ; De Cock, Jan ; Munteanu, Adrian ; Van De Walle, Rik

IEEE TRANSACTIONS ON CONSUMER ELECTRONICS, 2013 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-3063

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Side-Information-Dependent Correlation Channel Estimation in Hash-Based Distributed Video Coding

Deligiannis, N ; Barbarien, J ; Jacobs, M ; Munteanu, A ; Skodras, A ; Schelkens, P

IEEE Transactions on Image Processing, April 2012, Vol.21(4), pp.1934-1949 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1057-7149 ; E-ISSN: 1941-0042 ; DOI: 10.1109/TIP.2011.2181400

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Demo : distributed video coding applications in wireless multimedia sensor networks

Jacobs, Marc ; Deligiannis, Nikos ; Verbiest, Frederik ; Slowack, Jürgen ; Barbarien, Joeri ; Van De Walle, Rik ; Schelkens, Peter ; Munteanu, Adrian

2011 FIFTH ACM/IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON DISTRIBUTED SMART CAMERAS (ICDSC), 2011

ISBN: 9781457717086 ; ISBN: 9781457717079 ; DOI: 10.110./ICDSC.2011.6042958

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intra-WZ quantization mismatch in distributed video coding

Slowack, Jürgen ; Skorupa, Jozef ; Lambert, Peter ; Van De Walle, Rik ; Deligiannis, Nikos ; Munteanu, Adrian

IEEE International Conference on Image Processing ICIP, 2011

ISSN: 1522-4880 ; ISBN: 9781457713033

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correlation modeling with decoder-side quantization distortion estimation for distributed video coding

Skorupa, Jozef ; De Cock, Jan ; Slowack, Jürgen ; Mys, Stefaan ; Lambert, Peter ; Van De Walle, Rik ; Deligiannis, Nikos ; Munteanu, Adrian

Picture Coding Symposium, 28th, Proceedings, 2010

ISBN: 9781424471355

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joint successive correlation estimation and side information refinement in distributed video coding

Deligiannis, Nikos ; Verbist, F ; Slowack, Jürgen ; Van De Walle, Rik ; Schelkens, Peter ; Munteanu, Adrian

European Signal Processing Conference, 2012

ISSN: 2076-1465 ; ISBN: 9781467310680

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient hash-driven Wyner-Ziv video coding for visual sensors

Deligiannis, Nikos ; Jacobs, Marc ; Verbist, Frederik ; Slowack, Jürgen ; Barbarien, Joeri ; Van De Walle, Rik ; Schelkens, Peter ; Munteanu, Adrian

2011 FIFTH ACM/IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON DISTRIBUTED SMART CAMERAS (ICDSC), 2011

ISBN: 9781457717079

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joint DC coefficient band decoding and motion estimation in Wyner-Ziv video coding

Deligiannis, Nikos ; Jacobs, Marc ; Barbarien, Joeri ; Verbist, Frederik ; Skorupa, Jozef ; Van De Walle, Rik ; Skodras, Athanassios ; Schelkens, Peter ; Munteanu, Adrian

2011 17th International conference on digital signal processing, 2011

ISBN: 9781457702730 ; ISBN: 9781457702723 ; DOI: 10.110./ICDSP.2011.6004904

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bitplane intra coding with decoder-side mode decision in distributed video coding

Slowack, Jürgen ; Mys, Stefaan ; Skorupa, Jozef ; Lambert, Peter ; Van De Walle, Rik ; Deligiannis, Nikos ; Munteanu, Adrian

IEEE International Conference on Image Processing ICIP, 2010

ISSN: 1522-4880 ; ISBN: 9781424479924 ; ISBN: 9781424479948 ; DOI: 10.110./ICIP.2010.5652828

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed coding of endoscopic video

Deligiannis, Nikos ; Verbist, Frederik ; Barbarien, Joeri ; Slowack, Jürgen ; Van De Walle, Rik ; Schelkens, Peter ; Munteanu, Adrian

IEEE International Conference on Image Processing ICIP, 2011

ISSN: 1522-4880 ; ISBN: 9781457713033

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Single-rate calculation of overcomplete discrete wavelet transforms for scalable coding applications

Andreopoulos, Yiannis ; Munteanu, Adrian ; Van Der Auwera, Geert ; Cornelis, Jan ; Schelkens, Peter

Signal Processing, 2005, Vol.85(6), pp.1103-1124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-1684 ; E-ISSN: 1872-7557 ; DOI: 10.1016/j.sigpro.2005.01.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motion and texture rate-allocation for prediction-based scalable motion-vector coding

Barbarien, Joeri ; Munteanu, Adrian ; Verdicchio, Fabio ; Andreopoulos, Yiannis ; Cornelis, Jan ; Schelkens, Peter

Signal Processing: Image Communication, 2005, Vol.20(4), pp.315-342 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0923-5965 ; E-ISSN: 1879-2677 ; DOI: 10.1016/j.image.2004.12.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (12)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (2)
 2. 2006đến2009  (1)
 3. 2010đến2010  (4)
 4. 2011đến2012  (11)
 5. Sau 2012  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Munteanu, Adrian
 2. Deligiannis, Nikos
 3. Van De Walle, Rik
 4. Munteanu, A
 5. Slowack, Jürgen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...