skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa Tác giả/ người sáng tác: Munck, Ronaldo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Globalization, migration and social transformation : Ireland in Europe and the world
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization, migration and social transformation : Ireland in Europe and the world

Bryan Fanning ; Ronaldo Munck

E-ISBN 9781409411277 ; E-ISBN 9781409411284

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Labour and globalisation results and prospects
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Labour and globalisation results and prospects

Munck, Ronaldo

E-ISBN 0853238170 ; E-ISBN 0853238278 ; E-ISBN 9780853238171 ; E-ISBN 9781846313431

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Rethinking global labour after neoliberalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking global labour after neoliberalism

Munck, Ronaldo

E-ISBN 9781788211048 ; E-ISBN 9781788211055 ; E-ISBN 9781788211062

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Munck, Ronaldo.
  2. Ronaldo Munck
  3. Fanning, Bryan
  4. Kershen, Dr. Anne J.
  5. Bryan Fanning

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...