skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Mpouphounos, G xóa Nhan đề tạp chí: Stomatologia xóa Chủ đề: Dental Materials xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metalla--kramata.
Metals--compositions

Mpouphounos, G ; Stephanos, E ; Louskos, D

Stomatologia, 1972, Vol.29(2), pp.109-17

ISSN: 0039-1700 ; PMID: 4504512 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Louskos, D
  2. Stephanos, E
  3. Mpouphounos, G

theo chủ đề:

  1. Alloys

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...