skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Mouritsen, Per xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Denmark between liberalism and nationalism

Mouritsen, Per ; Olsen, Tore Vincents

Ethnic and Racial Studies, 01 April 2013, Vol.36(4), pp.691-710 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2011.598233

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism in a Liberal Register: Beyond the ‘Paradox of Universalism’ in Immigrant Integration Politics

Jensen, Kristian Kriegbaum ; Mouritsen, Per

British Journal of Political Science, 2019, Vol.49(3), pp.837-856 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1234 ; E-ISSN: 1469-2112 ; DOI: 10.1017/S0007123416000806

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leitkultur debates as civic integration in North-Western Europe: The nationalism of ‘values’ and ‘good citizenship’

Mouritsen, Per ; Faas, Daniel ; Meer, Nasar ; Witte, Nynke de; Larin, Stephen J (Editor) ; Mouritsen, Per (Editor) ; Jensen, Kristian K (Editor)

Ethnicities, August 2019, Vol.19(4), pp.632-653 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-7968 ; E-ISSN: 1741-2706 ; DOI: 10.1177/1468796819843538

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberal national identity: Thinner than conservative, thicker than civic?

Gustavsson, Gina; Larin, Stephen J (Editor) ; Mouritsen, Per (Editor) ; Jensen, Kristian K (Editor)

Ethnicities, August 2019, Vol.19(4), pp.693-711 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-7968 ; E-ISSN: 1741-2706 ; DOI: 10.1177/1468796819843542

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: Theorizing the civic turn in European integration policies

Mouritsen, Per ; Kriegbaum Jensen, K ; Larin, Stephen J; Larin, Stephen J (Editor) ; Mouritsen, Per (Editor) ; Jensen, Kristian K (Editor)

Ethnicities, August 2019, Vol.19(4), pp.595-613 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-7968 ; E-ISSN: 1741-2706 ; DOI: 10.1177/1468796819843532

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The resilience of citizenship traditions: Civic integration in Germany, Great Britain and Denmark

Mouritsen, Per

Ethnicities, February 2013, Vol.13(1), pp.86-109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-7968 ; E-ISSN: 1741-2706 ; DOI: 10.1177/1468796812451220

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Constituting Communities : Political Solutions to Cultural Conflict
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constituting Communities : Political Solutions to Cultural Conflict

Mouritsen, Per, Dr; Jørgensen, Knud Erik, Professor

E-ISBN: 9780230582088 E-ISBN: 0230582087 DOI: 10.1057/9780230582088 ISBN: 9781403997432

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constituting Communities: Political Solutions to Cultural Conflict by Per Mouritsen & Knud Erik Jørgensen (eds.

Woods, Eric Taylor

Nations and Nationalism, January 2009, Vol.15(1), pp.170-172 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1469-8129.2009.00385_2.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The civic turn of immigrant integration policies in the Scandinavian welfare states

Borevi, Karin ; Jensen, Kristian Kriegbaum ; Mouritsen, Per

Comparative Migration Studies, 2017, Vol.5(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2214-594X ; DOI: 10.1186/s40878-017-0052-4 ; PMCID: 5359368 ; PMID: 28386533

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The unbearable lightness of being Swedish? On the ideological thinness of a liberal citizenship regime

Fernández, Christian; Larin, Stephen J (Editor) ; Mouritsen, Per (Editor) ; Jensen, Kristian K (Editor)

Ethnicities, August 2019, Vol.19(4), pp.674-692 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-7968 ; E-ISSN: 1741-2706 ; DOI: 10.1177/1468796819843531

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Christian Joppke, Citizenship and Immigration

Mouritsen, Per;

Ethnicities, December 2012, Vol.12(6), pp.844-863 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-7968 ; E-ISSN: 1741-2706 ; DOI: 10.1177/1468796812449706

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religious groups, liberal-democratic states and competitive boundary making: The debate over ritual male circumcision in Germany

Triadafilopoulos, Triadafilos; Larin, Stephen J (Editor) ; Mouritsen, Per (Editor) ; Jensen, Kristian K (Editor)

Ethnicities, August 2019, Vol.19(4), pp.654-673 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-7968 ; E-ISSN: 1741-2706 ; DOI: 10.1177/1468796819843540

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Examining ‘Postmulticultural’ and Civic Turns in the Netherlands, Britain, Germany, and Denmark

Meer, Nasar ; Mouritsen, Per ; Faas, Daniel ; de Witte, Nynke; Ng, Eddy S (Editor) ; Bloemraad, Irene (Editor)

American Behavioral Scientist, May 2015, Vol.59(6), pp.702-726 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764214566496

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (1)
 2. 2009đến2011  (1)
 3. 2012đến2012  (1)
 4. 2013đến2015  (3)
 5. Sau 2015  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (11)
 2. Bình xét khoa học  (1)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mouritsen, Per
 2. Mouritsen, P
 3. Larin, Stephen J
 4. Jensen, Kristian K
 5. Jensen, K.K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...