skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Moulahi, Bilel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning to Match for Multi-criteria Document Relevance

Moulahi, Bilel ; Tamine, Lynda; Tamine, Lynda (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 28, 2014

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning to Match for Multi-criteria Document Relevance

Moulahi, Bilel ; Tamine, Lynda ; Yahia, Sadok Ben

Arxiv ID: 1409.6512

Toàn văn sẵn có

3
IRIT at TREC 2014 Contextual Suggestion Track
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

IRIT at TREC 2014 Contextual Suggestion Track

Moulahi, Bilel ; Tamine, Lynda ; Ben Yahia, Sadok; Irit/UPS Toulouse (France) (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

L'intégrale de Choquet discrète pour l'agrégation de pertinence multidimensionnelle.

Moulahi, Bilel ; Tamine, Lynda ; Ben Yahia, Sadok; Association ARIA (Association pour la Recherche d'Informations et Applications)

DOI: 10.24348/coria.2013.coria2013_64 ; Related DOI: 10.24348/coria.2013

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Moulahi, Bilel
  2. Tamine, Lynda
  3. Ben Yahia, Sadok
  4. Association ARIA
  5. Irit/UPS Toulouse

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...