skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Norwegian Open Research Archives (NORA) xóa Tác giả/ người sáng tác: Trichopoulou, Antonia xóa Nhan đề tạp chí: Public Health Nutrition xóa Tác giả/ người sáng tác: Moskal, Aurelie xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A treelet transform analysis to relate nutrient patterns to the risk of hormonal receptor-defined breast cancer in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)

Assi, Nada ; Moskal, Aurelie ; Slimani, Nadia ; Viallon, Vivian ; Chajes, Veronique ; Freisling, Heinz ; Monni, Stefano ; Knueppel, Sven ; Förster, Jana ; Weiderpass, Elisabete ; Lujan-Barroso, Leila ; Amiano, Pilar ; Ardanaz, Eva ; Molina-Montes, Esther ; Salmerón, Diego ; Quirós, José Ramón ; Olsen, Anja ; Tjønneland, Anne ; Dahm, Christina C. ; Overvad, Kim ; Dossus, Laure ; Fournier, Agnès ; Baglietto, Laura ; Fortner, Renee Turzanski ; Kaaks, Rudolf ; Trichopoulou, Antonia ; Bamia, Christina ; Orfanos, Philippos ; De Magistris, Maria Santucci ; Masala, Giovanna ; Agnoli, Claudia ; Ricceri, Fulvio ; Tumino, Rosario ; Bueno de Mesquita, H. Bas ; Bakker, Marije F. ; Peeters, Petra H M ; Skeie, Guri ; Braaten, Tonje ; Winkvist, Anna ; Johansson, Ingegerd ; Khaw, Kay Tee ; Wareham, Nicholas J. ; Key, Tim ; Travis, Ruth ; Schmidt, Julie A. ; Merritt, Melissa A. ; Riboli, Elio ; Romieu, Isabelle ; Ferrari, Pietro

Public Health Nutrition, 2016, Vol.19(2), pp.242-9800 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 1368-9800

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...