skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Morikura, Masahiro xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual Continuous CWmin Control Scheme of WLAN

Sangenya, Yuki ; Inoue, Fumihiro ; Morikura, Masahiro ; Yamamoto, Koji ; Nuno, Fusao ; Sugiyama, Takatoshi

IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, 2014, Vol.E97.A(1), pp.40-48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0916-8508 ; DOI: 10.1587/transfun.E97.A.40

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid Station Aided Coexistence Scheme between Wireless PANs and Wireless LAN

Inoue, Fumihiro ; Nishio, Takayuki ; Morikura, Masahiro ; Yamamoto, Koji ; Nuno, Fusao ; Sugiyama, Takatoshi

IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, 2015, Vol.E98.A(2), pp.578-588 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0916-8508 ; DOI: 10.1587/transfun.E98.A.578

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental Investigation of Co-channel and Adjacent Channel Operations of Microwave Power and IEEE 802.11g Data Transmissions

Imoto, Norikatsu ; Yamashita, Shota ; Ichihara, Takuya ; Yamamoto, Koji ; Nishio, Takayuki ; Morikura, Masahiro ; Shinohara, Naoki

IEICE Transactions on Communications, 2014, Vol.E97.B(9), pp.1835-1842 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0916-8516 ; DOI: 10.1587/transcom.E97.B.1835

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-Organization of Coverage of Densely Deployed WLANs Considering Outermost APs without Generating Coverage Holes

Kamiya, Shotaro ; Nagashima, Keita ; Yamamoto, Koji ; Nishio, Takayuki ; Morikura, Masahiro ; Sugihara, Tomoyuki

IEICE Transactions on Communications, 2016, Vol.E99.B(9), pp.1980-1988 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0916-8516 ; DOI: 10.1587/transcom.2016SNP0020

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MAC Protocol for Improving Throughput and Balancing Uplink/Downlink Throughput for Wireless Local Area Networks with Long Propagation Delays

Nishio, Takayuki ; Funabiki, Kaito ; Morikura, Masahiro ; Yamamoto, Koji ; Murayama, Daisuke ; Nakahira, Katsuya

IEICE Transactions on Communications, 2016, Vol.advpub(0) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0916-8516 ; DOI: 10.1587/transcom.2016EBP3074

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Communication quality control scheme by using priority control mechanism for ethernet‐based wireless LANs

Saitoh, Kazuyoshi ; Inoue, Yasuhiko ; Iizuka, Masataka ; Morikura, Masahiro

Electronics and Communications in Japan (Part I: Communications), March 2003, Vol.86(3), pp.53-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 8756-6621 ; E-ISSN: 1520-6424 ; DOI: 10.1002/ecja.10029

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Morikura, M
  2. Morikura, Masahiro
  3. Yamamoto, K
  4. Yamamoto, Koji
  5. Nishio, Takayuki

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...