skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 35  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Chủ đề: Sciences xóa Tác giả/ người sáng tác: Moran Thomas xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEMS AND METHODS FOR ALLOCATING AGENT RESOURCES IN A CONTACT CENTER

Moran Thomas

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systems and methods for detecting and reducing fraud in a contact center

Moran Thomas

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conferencing systems with enhanced capabilities

Moran Thomas

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vandal resistant pull box

Moran Thomas

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DYNAMIC AGENT GREETING BASED ON PRIOR CALL ANALYSIS

Moran Thomas ; Carty Gerard

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

상담원 응대에 대한 실시간 음성 피드
REAL-TIME SPEECH FEED TO AGENT GREETING

Carty Gerard ; Moran Thomas

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-locating engagement pin locking and unlocking apparatus

Johnson NOEL ; Moran Thomas

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systems and methods for optimal scheduling of resources in a contact center

Moran Thomas ; Carty Gerard

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

エージェントグリーティングへのリアルタイム音声供給
REAL-TIME SPEECH FEED TO AGENT GREETING

Gerard Carty ; Moran Thomas

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEM AND METHOD FOR HIGH-QUALITY CALL RECORDING IN A HIGH-AVAILABILITY ENVIRONMENT

Shaffer Shmuel ; Daniels Oliver ; Moran Thomas

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method for high-quality call recording in a high-availability environment

Shaffer Shmuel ; Daniels Oliver ; Moran Thomas

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent tagging for multimedia call recording purposes using continuous metadata

Moran Thomas ; Murray David ; Costello John

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent Tagging for Multimedia Call Recording Purposes Using Continuous Metadata

Moran Thomas ; Murray David ; Costello John

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AGENT MATCHING BASED ON VIDEO ANALYSIS OF CUSTOMER PRESENTATION

Fagundes Luciano Godoy ; Moran Thomas ; Desai Dhaval ; Kohler Joylee ; Michaelis Paul Roller

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agent matching based on video analysis of customer presentation

Fagundes Luciano Godoy ; Moran Thomas ; Desai Dhaval ; Kohler Joylee ; Michaelis Paul Roller

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Routing Communication Sessions in a Contact Center

Moran Thomas ; Murray David ; Costello John ; Flannery Peter ; Tynan Hugh ; Dooley Enda

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Routing communication sessions in a contact center

Moran Thomas ; Murray David ; Costello John ; Flannery Peter ; Tynan Hugh ; Dooley Enda

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VANDAL RESISTANT PULL BOX

Moran Thomas

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Messaging

Moran Thomas

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stereo conferencing

Moran Thomas ; Audet Francois

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 35  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (10)
 2. 2004đến2006  (3)
 3. 2007đến2009  (5)
 4. 2010đến2013  (6)
 5. Sau 2013  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (33)
 2. German  (2)
 3. Chinese  (1)
 4. Japanese  (1)
 5. Korean  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Moran Thomas
 2. O'Connor Neil
 3. Murray David
 4. Costello John
 5. Carty Gerard

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...