skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Moon, Songchun xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deferred locking with shadow transaction for client-server DBMSs

Kwon, Hyeokmin ; Moon, Songchun

Journal of Systems Architecture, Jul 2006, Vol.52(7), pp.373-393 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13837621 ; E-ISSN: 18736165

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secure one snapshot protocol for concurrency control in real-time stock trading systems

Kim, Namgyu ; Moon, Songchun ; Sohn, Yonglak

The Journal of Systems and Software, Nov-Dec 2004, Vol.73(3), pp.441-454 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01641212 ; E-ISSN: 18731228

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reverse serializability as a correctness criterion for optimistic concurrency control

Kwon, Hyeokmin ; Moon, Songchun

Microprocessing and Microprogramming, Dec 1994, Vol.40(10-12), p.759 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01656074

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global query management in heterogeneous distributed database systems

Kang, Sukhoon ; Moon, Songchun

Microprocessing and Microprogramming, Sep 1993, Vol.38(1-5), p.377 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01656074

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A flexible indexing structure supporting multi-attribute database applications: MAIN

Kim, Byungwook ; Moon, Songchun

Microprocessing and Microprogramming, Dec 1993, Vol.39(2-5), p.177 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01656074

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transaction Management for Global Serializability and Local Autonomy in Multidatabase Systems

Hwang, Buhyun ; Moon, Songchun

Microprocessing and Microprogramming, Sep 1992, Vol.35(1-5), p.437 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01656074

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Middleware Transaction Manager in multidatabase management systems

Jung, Inhwan ; Hanl, Kisoo ; Moon, Songchun

Microprocessing and Microprogramming, Dec 1994, Vol.40(10-12), p.755 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01656074

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concurrency control scheme in multi-level secure database management systems

Sohn, Yonglak ; Kang, Sukhoon ; Moon, Songchun

Microprocessing and Microprogramming, Dec 1994, Vol.40(10-12), p.733 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01656074

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scheduling cooperative transactions in distributed database systems

Kim, Kiyoung ; Lee, Jonghyun ; Moon, Songchun

Microprocessing and Microprogramming, Dec 1994, Vol.40(10-12), p.743 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01656074

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concurrency control in multidatabase systems: A performance study

Jung, Inhwan ; Lee, Jonghyun ; Moon, Songchun

Journal of Systems Architecture, Oct 30, 1998, Vol.45(2), pp.97-114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13837621 ; E-ISSN: 18736165

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Integrated Access Control in Heterogeneous Distributed Database Systems

Kang, Sukhoon ; Moon, Songchun

Microprocessing and Microprogramming, Sep 1992, Vol.35(1-5), p.429 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01656074

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of object-oriented database management system: OOIM

Kim, Kyuho ; Kwon, Kyoungin ; Moon, Songchun

Microprocessing and Microprogramming, Dec 1994, Vol.40(10-12), p.729 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01656074

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (2)
 2. 1993đến1993  (2)
 3. 1994đến1997  (5)
 4. 1998đến2004  (2)
 5. Sau 2004  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Moon, S.
 2. Moon, Songchun
 3. Songchun Moon
 4. Kang, Sukhoon
 5. Kang, S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...