skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Mistry, S. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cellular immune response following thermal injury in human patients

Mistry, S ; Mistry, N.P ; Arora, S ; Antia, N.H

Burns, 1986, Vol.12(5), pp.318-324 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-4179 ; E-ISSN: 1879-1409 ; DOI: 10.1016/0305-4179(86)90101-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Appearance of the sheep red blood cell receptor on burn T-lymphocytes after cold incubation in fetal calf serum—a possible prognostic test

Mistry, S ; Mistry, N ; Jeyapaul, J ; Arora, S ; Antia, N.H

Burns, 1982, Vol.8(4), pp.238-244 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-4179 ; E-ISSN: 1879-1409 ; DOI: 10.1016/0305-4179(82)90003-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Arora, S.
  2. Mistry, S.
  3. Antia, N.H.
  4. Mistry, N
  5. Mistry, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...