skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Cơ sở dữ liệu: Palgrave Connect xóa Năm xuất bản: 2007đến2008 xóa Tác giả/ người sáng tác: Miller, Derek B. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Media Pressure on Foreign Policy: The Evolving Theoretical Framework
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media Pressure on Foreign Policy: The Evolving Theoretical Framework

Miller, Derek

ISBN: 978-1-349-53827-0 ; E-ISBN: 978-0-230-60500-8 ; DOI: 10.1057/9780230605008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Miller, Derek B.
  2. Miller, Derek

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...