skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Tác giả/ người sáng tác: Menachemi, Nir xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Relationship Between Pediatric Volume and Information Technology Adoption in Hospitals

Menachemi, G., Nir ; Brooks, G., Robert ; Simpson, G., Lisa

Quality Management in Health Care, 2007, Vol.16(2), pp.146-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1063-8628 ; DOI: 10.1097/01.QMH.0000267452.85994.db

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hospital quality of care: Does information technology matter? The relationship between information technology adoption and quality of care

Menachemi, G., Nir ; Chukmaitov, G., Askar ; Saunders, G., Charles ; Brooks, G., Robert

Health Care Management Review, 2008, Vol.33(1), pp.51-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0361-6274 ; DOI: 10.1097/01.HMR.0000304497.89684.36

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental market factors associated with electronic health record adoption among cancer hospitals

Tarver, L., Will ; Menachemi, L., Nir

Health Care Management Review, 2018, Vol.43(4), pp.303-314 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0361-6274 ; DOI: 10.1097/HMR.0000000000000149

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Market factors and electronic medical record adoption in medical practices

Menachemi, Nir ; Mazurenko, Olena ; Kazley, Abby ; Diana, Mark ; Ford, Eric

Health Care Management Review, Jan-Mar 2012, Vol.37(1), p.14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03616274

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The relationship between the external environment and physician e-mail communication: The mediating role of health information technology availability

Mazurenko, Olena ; Hearld, Larry ; Menachemi, Nir

Health Care Management Review, Apr-Jun 2017, Vol.42(2), p.122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03616274

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is electronic health record use associated with patient satisfaction in hospitals?

Kazley, Abby ; Diana, Mark ; Ford, Eric ; Menachemi, Nir

Health Care Management Review, Jan-Mar 2012, Vol.37(1), p.23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03616274

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health information technology vendor selection strategies and total factor productivity

Ford, Eric ; Huerta, Timothy ; Menachemi, Nir ; Thompson, Mark ; Yu, Feliciano

Health Care Management Review, Jul/Sep 2013, Vol.38(3), p.177 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03616274

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influence of payer mix on electronic prescribing by physicians

Au, David ; Menachemi, Nir ; Panjamapirom, Anantachai ; Brooks, Robert

Health Care Management Review, Jan-Mar 2011, Vol.36(1), p.95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03616274

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does electronic health record use improve hospital financial performance? Evidence from panel data

Collum, Taleah ; Menachemi, Nir ; Sen, Bisakha

Health Care Management Review, Jul-Sep 2016, Vol.41(3), p.267 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03616274

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hospital characteristics associated with achievement of meaningful use

Diana, Mark L. ; Harle, Christopher A. ; Huerta, Timothy R. ; Ford, Eric W. ; Menachemi, Nir

Journal of Healthcare Management, July-August, 2014, Vol.59(4), p.272(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-9012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physician and Practice Characteristics Associated with Longitudinal Increases in Electronic Health Records Adoption/PRACTITIONER APPLICATION

Menachemi, Nir ; Powers, Thomas ; Brooks, Robert ; Chunn, Vance

Journal of Healthcare Management, May/Jun 2011, Vol.56(3), pp.183-97; discussion 197-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10969012 ; E-ISSN: 19447396

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hospital IT adoption strategies associated with implementation success: implications for achieving meaningful use

Ford, Eric W. ; Menachemi, Nit ; Huerta, Timothy R. ; Yu, Feliciano

Journal of Healthcare Management, May-June, 2010, Vol.55(3), p.175(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-9012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Payer Mix and EHR Adoption in Hospitals/PRACTITIONER APPLICATION

Shin, Dong ; Menachemi, Nir ; Diana, Mark ; Kazley, Abby ; Ford, Eric ; Allen, Ryan

Journal of Healthcare Management, Nov/Dec 2012, Vol.57(6), pp.435-48; discussion 449-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10969012 ; E-ISSN: 19447396

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of information technology usage in physician practice satisfaction

Menachemi, Nir ; Powers, Thomas ; Brooks, Robert

Health Care Management Review, Oct-Dec 2009, Vol.34(4), p.364 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03616274

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Market effects on electronic health record adoption by physicians

Abdolrasulnia, Maziar ; Menachemi, Nir ; Shewchuk, Richard ; Ginter, Peter ; Duncan, W ; Brooks, Robert

Health Care Management Review, Jul-Sep 2008, Vol.33(3), p.243 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03616274

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health Care CIOs: Assessing Their Fit in the Organizational Hierarchy and Their Influence on Information Technology Capability

Burke, Darrell ; Menachemi, Nir ; Brooks, Robert

The Health Care Manager, 2006, Vol.25(2), pp.167-172 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1525-5794

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of organizational factors in the adoption of healthcare information technology in Florida hospitals.(Author abstract)(Report)

Hikmet, Neset ; Bhattacherjee, Anol ; Menachemi, Nir ; Kayhan, Varol O. ; Brooks, Robert G.

Health Care Management Science, March, 2008, Vol.11(1), p.1(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1386-9620

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Will electronic health records improve healthcare quality? Challenges and future prospects

Harle, Christopher A ; Menachemi, Nir

Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research, 01 August 2012, Vol.12(4), pp.387-390 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-7167 ; E-ISSN: 1744-8379 ; DOI: 10.1586/erp.12.43

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managed care penetration and other factors affecting computerized physician order entry in the ambulatory setting.(POLICY)

Menachemi, Nir ; Ford, Eric W. ; Chukmaitov, Askar ; Brooks, Robert G.

American Journal of Managed Care, Dec, 2006, Vol.12(12), p.738(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-1860

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hospital Adoption of Information Technologies and Improved Patient Safety: A Study of 98 Hospitals in Florida/PRACTITIONER APPLICATION

Menachemi, Nir ; Saunders, Charles ; Chukmaitov, Askar ; Matthews, Michael ; Brooks, Robert ; Pietrodangelo, Karen

Journal of Healthcare Management, Nov/Dec 2007, Vol.52(6), pp.398-409; discussion 410 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10969012 ; E-ISSN: 19447396

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (5)
 2. 2008đến2009  (4)
 3. 2010đến2011  (4)
 4. 2012đến2014  (6)
 5. Sau 2014  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Menachemi, N
 2. Menachemi, Nir
 3. Brooks, Robert G
 4. Brooks, R.G.
 5. Brooks, Robert

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...