skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 23  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Medda-Windischer, Roberta xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New minorities, old instruments? Diversity governance from the perspective of minority rights

Medda-Windischer, Roberta

Migration Letters, 2016, Vol.13(2), pp.178-192 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1741-8984 ; E-ISSN: 1741-8992

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Old and New Minorities: Diversity Governance and Social Cohesion from the Perspective of Minority Rights

Medda-Windischer Roberta

Acta Universitatis Sapientiae: European and Regional Studies, 01 September 2017, Vol.11(1), pp.25-42 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2068-7583 ; DOI: 10.1515/auseur-2017-0002

Toàn văn sẵn có

3
New minorities, old instruments? Diversity governance from the perspective of minority rights
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New minorities, old instruments? Diversity governance from the perspective of minority rights

Medda-Windischer, Roberta

MIGRATION LETTERS, 04/25/2015, Vol.12(2), pp.178-192 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1741-8984 ; E-ISSN: 1741-8992 ; DOI: http://dx.doi.org/10.33182/ml.v13i2.300

Toàn văn không sẵn có

4
Old and New Minorities: Diversity Governance and Social Cohesion from the Perspective of Minority Rights
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Old and New Minorities: Diversity Governance and Social Cohesion from the Perspective of Minority Rights

Medda-Windischer, Roberta

Acta Universitatis Sapientiae, European and Regional Studies, 09/1/2017, Vol.11(1), pp.25-42 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2068-7583 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1515/auseur-2017-0002

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The european court of human rights and minority rights

Medda-Windischer, Roberta

Journal of European Integration, 01 September 2003, Vol.25(3), p.249-271 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0703-6337 ; E-ISSN: 1477-2280 ; DOI: 10.1080/0703633032000133583

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Minorities, Old Instruments? A Common but Differentiated System of Minority Protection

Medda-Windischer, Roberta

International Community Law Review, 2011, Vol.13(4), pp.361-391 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1871-9740 ; E-ISSN: 1871-9732 ; DOI: 10.1163/187197311X599441

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
The european court of human rights and minority rights
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The european court of human rights and minority rights

Medda-Windischer, Roberta

Journal of European Integration, 09/2003, Vol.25(3), pp.249-271 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0703-6337 ; E-ISSN: 1477-2280 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/0703633032000133583

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Jurisprudence of the European Court of Human Rights

Medda-Windischer, Roberta

European Yearbook of Minority Issues Online, 2004, Vol.4(1), pp.557-594 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-7865 ; E-ISSN: 2211-6117 ; DOI: 10.1163/22116117-90000026

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Jurisprudence of the European Court of Human Rights

Medda-Windischer, Roberta

2003, Vol.3(1), pp.389-422 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-7865 ; E-ISSN: 2211-6117 ; DOI: 10.1163/221161104X00219

Toàn văn không sẵn có

10
The Jurisprudence of the European Court of Human Rights
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Jurisprudence of the European Court of Human Rights

Medda-Windischer, Roberta

European Yearbook of Minority Issues Online, 01/01/2003, Vol.3(1), pp.389-422 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-7865 ; E-ISSN: 2211-6117 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/221161104X00219

Toàn văn không sẵn có

11
The Jurisprudence of the European Court of Human Rights
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Jurisprudence of the European Court of Human Rights

Medda-Windischer, Roberta

European Yearbook of Minority Issues Online, 01/01/2002, Vol.2(1), pp.445-469 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-7865 ; E-ISSN: 2211-6117 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/221161103X00210

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Nexus between Old and New Minorities

Medda-Windischer, Roberta; Fachinformationsdienst für internationale und interdisziplinäre Rechtsforschung

DOI: 10.17176/20180324-164954

Toàn văn sẵn có

13
The European Convention on Human Rights and Language Rights: Is the Glass Half Empty or Half Full? (Book review)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Convention on Human Rights and Language Rights: Is the Glass Half Empty or Half Full? (Book review)

Medda-Windischer, Roberta

European Yearbook of Minority Issues Online, 02/9/2011, Vol.8(1), pp.95-121 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1570-7865 ; E-ISSN: 2211-6117 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/22116117-90001667

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Contribution of the European Court of Human Rights to Contemporary Religious-Related Dilemmas

Medda-Windischer, Roberta

European Yearbook of Minority Issues Online, 2012, Vol.9(1), pp.453-496 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-7865 ; E-ISSN: 2211-6117 ; DOI: 10.1163/22116117-90000179

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Dismantling Segregating Education and the European Court of Human Rights. D.H. and Others vs. Czech Republic: Towards an Inclusive Education? (Book review)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dismantling Segregating Education and the European Court of Human Rights. D.H. and Others vs. Czech Republic: Towards an Inclusive Education? (Book review)

Medda-Windischer, Roberta

European Yearbook of Minority Issues Online, 02/9/2010, Vol.7(1), pp.19-55 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1570-7865 ; E-ISSN: 2211-6117 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/22116117-90001628

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration of New and Old Minorities: Beyond a Janus-Faced Perspective

Medda-Windischer, Roberta

European Yearbook of Minority Issues Online, September 2017, Vol.14(1), pp.1-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-7865 ; E-ISSN: 2211-6117 ; DOI: 10.1163/22116117_01401002

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring the security of persons belonging to National Minorities: Indicators for assessing the impact of the FCNM in its State Parties

Malloy, Tove ; Lantschner, Emma ; Medda-Windischer, Roberta

Security and Human Rights, 2009, Vol.20(4), pp.277-293 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1874-7337 ; E-ISSN: 1875-0230 ; DOI: 10.1163/187502309789894884

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changing paradigms in the vernacular: from "migrants" to "new minorities"

Medda-Windischer, Roberta

Tourism Review, 24 August 2012, Vol.67(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1660-5373 ; DOI: 10.1108/tr.2012.36967caa.001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legal Indicators for Social Inclusion of New Minorities Generated by Immigration

Medda-Windischer, Roberta

2002, Vol.2(1), pp.381-395 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-7865 ; E-ISSN: 2211-6117 ; DOI: 10.1163/221161103X00184

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Jurisprudence of the European Court of Human Rights

Medda-Windischer, Roberta

2002, Vol.2(1), pp.445-469 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-7865 ; E-ISSN: 2211-6117 ; DOI: 10.1163/221161103X00210

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 23  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (5)
 2. 2003đến2008  (5)
 3. 2009đến2010  (2)
 4. 2011đến2015  (5)
 5. Sau 2015  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Medda-Windischer, Roberta
 2. Medda-Windischer, R.
 3. Lantschner, Emma
 4. Malloy, T.
 5. Malloy, Tove

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...