skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Lippincott Williams & Wilkins Journals (Wolters Kluwer Health) xóa Năm xuất bản: 1960đến1974 xóa Tác giả/ người sáng tác: Mcnamara, J J xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vascular injury in Vietnam combat casualties: results of treatment at the 24th Evacuation Hospital 1 July 1967 to 12 August 1969

Mcnamara, J H ; Brief, D K ; Beasley, W ; Wright, J K

Annals of surgery, August 1973, Vol.178(2), pp.143-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4932 ; PMID: 4723422 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coagulopathy after major combat injury: occurrence, management, and pathophysiology

Mcnamara, J J ; Burran, E L ; Stremple, J F ; Molot, M D

Annals of surgery, August 1972, Vol.176(2), pp.243-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4932 ; PMID: 5077085 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Screen filtration pressure in combat casualties

Mcnamara, J J ; Molot, M D ; Stremple, J F

Annals of surgery, September 1970, Vol.172(3), pp.334-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4932 ; PMID: 5459092 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of hypertonic glucose in hypovolemic shock in man

Mcnamara, J J ; Molot, M D ; Dunn, R A ; Stremple, J F

Annals of surgery, August 1972, Vol.176(2), pp.247-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4932 ; PMID: 5077086 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mcnamara, Judson, J.
  2. McNamara, J.J.
  3. Mcnamara, J. Judson
  4. Stremple, J.F.
  5. Molot, M.D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...