skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Political Sociology/Interactions; Nationalism xóa Tác giả/ người sáng tác: Mccrone, David xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Citizenship

Mccrone, David ; Kiely, Richard

Sociology, February 2000, Vol.34(1), pp.19-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385 ; E-ISSN: 1469-8684 ; DOI: 10.1177/S0038038500000031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Birth, Blood and Belonging: Identity Claims in Post-Devolution Scotland1

Kiely, Richard ; Bechhofer, Frank ; Mccrone, David

The Sociological Review, February 2005, Vol.53(1), pp.150-171 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0261 ; E-ISSN: 1467-954X ; DOI: 10.1111/j.1467-954X.2005.00507.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Reply to Sam Pryke.(response to article by Sam Pryke in this issue, p. 195)

Bechhofer, Frank ; Mccrone, David ; Kiely, Richard ; Castlereagh, Robert Stewart

Sociology, Feb, 2001, Vol.35(1), p.201 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constructing National Identity: Arts and Landed Elites in Scotland

Bechhofer, Frank ; Mccrone, David ; Kiely, Richard ; Stewart, Robert

Sociology, August 1999, Vol.33(3), pp.515-534 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385 ; E-ISSN: 1469-8684 ; DOI: 10.1177/S0038038599000334

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reading between the lines: national identity and attitudes to the media in Scotland *

Kiely, Richard ; Mccrone, David ; Bechhofer, Frank

Nations and Nationalism, July 2006, Vol.12(3), pp.473-492 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1469-8129.2006.00249.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National identity and economic development: reiteration, recapture, reinterpretation and repudiation *

Bond, Ross ; Mccrone, David ; Brown, Alice

Nations and Nationalism, July 2003, Vol.9(3), pp.371-391 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/1469-8219.00102

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Who do you say you are? Making sense of national identities in modern Britain

Mccrone, David

Ethnicities, 1 September 2002, Vol.2(3), pp.301-320 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14687968 ; E-ISSN: 17412706

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Containing Nationalism.

Mccrone, David

Social Forces, 2001, Vol. 79(3), pp.1193-1194 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7732 ; E-ISSN: 1534-7605 ; DOI: 10.1353/sof.2001.0018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Modernism: A Critical Survey of Recent Theories of Nations and Nationalism

Mccrone, David

The British Journal of Sociology, Vol.51(2), pp.396-397 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00071315

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Sociology of Nationalism: Tomorrow's Ancestors

Leoussi, Athena

The British Journal of Sociology, Vol.50(4), pp.696-697 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00071315

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Debate on understanding national identity by David McCrone and Frank Bechhofer

Ichijo, Atsuko ; Fox, Jon E. ; Aughey, Arthur ; Mccrone, David ; Bechhofer, Frank

Nations and Nationalism, July 2017, Vol.23(3), pp.441-462 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12314

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Choosing National Identity

Bechhofer, Frank ; Mccrone, David

Sociological Research Online, August 2010, Vol.15(3), pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1360-7804 ; DOI: 10.5153/sro.2191

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National identity and social inclusion

Mccrone, David ; Bechhofer, Frank

Ethnic and Racial Studies, 01 October 2008, Vol.31(7), p.1245-1266 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870701704677

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Nation That Dares Not Speak Its Name?: The English question

Mccrone, David

Ethnicities, June 2006, Vol.6(2), pp.267-278 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-7968 ; E-ISSN: 1741-2706 ; DOI: 10.1177/1468796806063757

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (4)
 2. 2001đến2002  (3)
 3. 2003đến2005  (2)
 4. 2006đến2010  (4)
 5. Sau 2010  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (10)
 2. Bình xét khoa học  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mccrone, David
 2. Mccrone, D.
 3. Bechhofer, Frank
 4. Bechhofer, F
 5. David Mccrone

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...