skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Mcconnell, Fiona xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transprofessional Diplomacy

Constantinou, Costas M ; Cornago, Noé ; Mcconnell, Fiona

December 2016, Vol.1(4), pp.1-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2405-5999 ; E-ISSN: 2405-6006 ; DOI: 10.1163/24056006-12340005

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mimicking state diplomacy: The legitimizing strategies of unofficial diplomacies

Mcconnell, Fiona ; Moreau, Terri ; Dittmer, Jason

Geoforum, June 2012, Vol.43(4), pp.804-814 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7185 ; DOI: 10.1016/j.geoforum.2012.01.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Transprofessional Diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transprofessional Diplomacy

Constantinou, Costas M. ; Mcconnell, Fiona ; Cornago, Noé

Brill Research Perspectives in Diplomacy and Foreign Policy, 12/07/2016, Vol.1(4), pp.1-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2405-5999 ; E-ISSN: 2405-6006 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/24056006-12340005

Toàn văn không sẵn có

4
Conceptualizing ‘diaspora diplomacy’: Territory and populations betwixt the domestic and foreign
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conceptualizing ‘diaspora diplomacy’: Territory and populations betwixt the domestic and foreign

Ho, Elaine L.E. ; Mcconnell, Fiona

Progress in Human Geography, 11/05/2017, p.030913251774021 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-1325 ; E-ISSN: 1477-0288 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0309132517740217

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liminal geopolitics: the subjectivity and spatiality of diplomacy at the margins

Mcconnell, Fiona

Transactions of the Institute of British Geographers, March 2017, Vol.42(1), pp.139-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-2754 ; E-ISSN: 1475-5661 ; DOI: 10.1111/tran.12156

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liminality and the diplomacy of the British Overseas Territories: An assemblage approach

Mcconnell, Fiona ; Dittmer, Jason

Environment and Planning D: Society and Space, February 2018, Vol.36(1), pp.139-158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-7758 ; E-ISSN: 1472-3433 ; DOI: 10.1177/0263775817733479

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sited diplomacy

Neumann, Iver B.; Dittmer, Jason ; Mcconnell, Fiona

ISBN: 9781138845695

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conceptualizing ‘diaspora diplomacy’: Territory and populations betwixt the domestic and foreign

Ho, Elaine L. E ; Mcconnell, Fiona

Progress in Human Geography, April 2019, Vol.43(2), pp.235-255 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-1325 ; E-ISSN: 1477-0288 ; DOI: 10.1177/0309132517740217

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Liminal geopolitics: the subjectivity and spatiality of diplomacy at the margins
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liminal geopolitics: the subjectivity and spatiality of diplomacy at the margins

Mcconnell, Fiona

Transactions of the Institute of British Geographers, 03/2017, Vol.42(1), pp.139-152 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/tran.12156

Toàn văn không sẵn có

10
Performing Diplomatic Decorum: Repertoires of “Appropriate” Behavior in the Margins of International Diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performing Diplomatic Decorum: Repertoires of “Appropriate” Behavior in the Margins of International Diplomacy

Mcconnell, Fiona

International Political Sociology, 12/01/2018, Vol.12(4), pp.362-381 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1749-5679 ; E-ISSN: 1749-5687 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ips/oly021

Toàn văn không sẵn có

11
Liminality and the diplomacy of the British Overseas Territories: An assemblage approach
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liminality and the diplomacy of the British Overseas Territories: An assemblage approach

Mcconnell, Fiona ; Dittmer, Jason

Environment and Planning D: Society and Space, 02/2018, Vol.36(1), pp.139-158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-7758 ; E-ISSN: 1472-3433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0263775817733479

Toàn văn không sẵn có

12
Mimicking state diplomacy: The legitimizing strategies of unofficial diplomacies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mimicking state diplomacy: The legitimizing strategies of unofficial diplomacies

Mcconnell, Fiona ; Moreau, Terri ; Dittmer, Jason

Geoforum, 06/2012, Vol.43(4), pp.804-814 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00167185 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.geoforum.2012.01.007

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking the Geographies of Diplomacy

Mcconnell, Fiona

April 2019, Vol.1(1), pp.46-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2589-1766 ; E-ISSN: 2589-1774 ; DOI: 10.1163/25891774-00101008

Toàn văn không sẵn có

14
Rethinking the Geographies of Diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking the Geographies of Diplomacy

Mcconnell, Fiona

Diplomatica, 04/10/2019, Vol.1(1), pp.46-55 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2589-1766 ; E-ISSN: 2589-1774 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/25891774-00101008

Toàn văn không sẵn có

15
Diplomatic Cultures and International Politics: Translations, Spaces and Alternatives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomatic Cultures and International Politics: Translations, Spaces and Alternatives

Jason Dittnd Fiona McConnell

ISBN10: 1138845698 ; ISBN13: 9781138845695 ; E-ISBN10: 1315728044 ; E-ISBN13: 9781315728049

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changes at Political Geography

Buhaug, Halvard ; Mcconnell, Fiona ; Sharp, Jo ; Sidaway, James D. ; Steinberg, Philip E.

Political Geography, January 2016, Vol.50, pp.A1-A2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-6298 ; DOI: 10.1016/j.polgeo.2015.10.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Fallacy and the Promise of the Territorial Trap: Sovereign Articulations of Geopolitical Anomalies

Mcconnell, Fiona

Geopolitics, 19 November 2010, Vol.15(4), p.762-768 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1465-0045 ; E-ISSN: 1557-3028 ; DOI: 10.1080/14650041003717533

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interventions on Europe's political futures

Mcconnell, Fiona ; Kuus, Merje ; Jeffrey, Alex ; Crawley, Heaven ; Vaughan-Williams, Nick ; Smith, Adrian

Political Geography, September 2017, Vol.60, pp.261-271 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-6298 ; DOI: 10.1016/j.polgeo.2017.02.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leaky Geopolitics: The Ruptures and Transgressions of WikiLeaks

Springer, Simon ; Chi, Heather ; Crampton, Jeremy ; Mcconnell, Fiona ; Cupples, Julie ; Glynn, Kevin ; Warf, Barney ; Attewell, Wes

Geopolitics, 01 July 2012, Vol.17(3), p.681-711 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1465-0045 ; E-ISSN: 1557-3028 ; DOI: 10.1080/14650045.2012.698401

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

De facto, displaced, tacit: The sovereign articulations of the Tibetan Government-in-Exile

Mcconnell, Fiona

Political Geography, 2009, Vol.28(6), pp.343-352 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-6298 ; DOI: 10.1016/j.polgeo.2009.04.001

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (1)
 2. 2010đến2011  (1)
 3. 2012đến2014  (3)
 4. 2015đến2016  (5)
 5. Sau 2016  (10)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (11)
 2. Book Chapters  (1)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mcconnell, Fiona
 2. McConnell, F.
 3. Dittmer, Jason
 4. Moreau, Terri
 5. Ho, Elaine L. E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...