skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Portuguese xóa Tác giả/ người sáng tác: Matthey Correa, Gabriel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Renán Cortés López

Matthey Correa, Gabriel

Revista musical chilena, 01 December 2015, Vol.69(224), pp.168-169 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0716-2790 ; E-ISSN: 0717-6252 ; DOI: 10.4067/S0716-27902015000200022

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La otra orilla

Matthey Correa, Gabriel

Revista musical chilena, 01 June 2007, Vol.61(207), pp.114-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0716-2790 ; E-ISSN: 0717-6252 ; DOI: 10.4067/S0716-27902007000100018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dualidad. Chilean Music for Solo Cello. CD. Intérpretes: Pablo Mahave-Veglia y otros. Eroica, JDT 3194. EE.UU., 2004

Matthey Correa, Gabriel

Revista musical chilena, 01 July 2004, Vol.58(202), pp.92-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0716-2790 ; E-ISSN: 0717-6252 ; DOI: 10.4067/S0716-27902004020200012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gabriel Coddou: hombre del Sur (1944-2004)

Matthey Correa, Gabriel

Revista musical chilena, 01 January 2004, Vol.58(201), pp.131-132 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0716-2790 ; E-ISSN: 0717-6252 ; DOI: 10.4067/S0716-27902004020100022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compositores chilenos. CD digital

Matthey Correa, Gabriel

Revista musical chilena, 01 January 2001, Vol.55(195), pp.103-105 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0716-2790 ; E-ISSN: 0717-6252 ; DOI: 10.4067/S0716-27902001019500022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

El sur comienza en el patio de mi casa. CD digital

Matthey Correa, Gabriel

Revista musical chilena, 01 January 2001, Vol.55(195), pp.102-103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0716-2790 ; E-ISSN: 0717-6252 ; DOI: 10.4067/S0716-27902001019500021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compositores chilenos en el XI Festival de La Habana, 1996

Matthey, Gabriel

Revista musical chilena, 01 January 1997, Vol.51(187), pp.70-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0716-2790 ; E-ISSN: 0717-6252 ; DOI: 10.4067/S0716-27901997018700019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Música de arte

Matthey Correa, Gabriel

Revista musical chilena, 01 July 1999, Vol.53(192), pp.111-113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0716-2790 ; E-ISSN: 0717-6252 ; DOI: 10.4067/S0716-27901999019200019

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Señales de (re)activación de la música contemporánea en Chile

Matthey Correa, Gabriel

Revista musical chilena, 01 January 1998, Vol.52(189), pp.5-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0716-2790 ; E-ISSN: 0717-6252 ; DOI: 10.4067/S0716-27901998018900001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mi relación con la música chilena de los años 50

Matthey Correa, Gabriel

Revista musical chilena, 01 January 1997, Vol.51(187), pp.60-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0716-2790 ; E-ISSN: 0717-6252 ; DOI: 10.4067/S0716-27901997018700014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Matthey Correa, Gabriel

Revista musical chilena, 01 July 2000, Vol.54(194), pp.9-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0716-2790 ; E-ISSN: 0717-6252 ; DOI: 10.4067/S0716-27902000019400002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La cueca bien temperada: música desde la guitarra chilena

Matthey Correa, Gabriel

Revista musical chilena, 01 January 2000, Vol.54(193), pp.114-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0716-2790 ; E-ISSN: 0717-6252 ; DOI: 10.4067/S0716-27902000019300009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La Asociación Nacional de Compositores-Chile en sus 60 años de vida

Matthey Correa, Gabriel

Revista musical chilena, 01 July 1996, Vol.50(186), pp.10-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0716-2790 ; E-ISSN: 0717-6252 ; DOI: 10.4067/S0716-27901996018600001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La gestión y administración cultural: Un arma de doble filo

Matthey Correa, Gabriel

Revista musical chilena, 01 January 1999, Vol.53(191), pp.66-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0716-2790 ; E-ISSN: 0717-6252 ; DOI: 10.4067/S0716-27901999019100004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (1)
 2. 1997đến1997  (2)
 3. 1998đến1998  (1)
 4. 1999đến2000  (4)
 5. Sau 2000  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Spanish  (12)
 2. English  (12)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Matthey Correa, Gabriel
 2. Gabriel Matthey Correa
 3. Gabriel Matthey
 4. Matthey, Gabriel
 5. Correa, G.M.

theo chủ đề:

 1. Music

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...