skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 70  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Matas, Michael xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PORTABLE MULTIFUNCTION DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR VIEWING AND MANAGING ELECTRONIC CALENDARS

Anzures, Freddy Allen ; Lemay, Stephen O ; Matas, Michael ; Van Os, Marcel

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic device for digital object management

Matas, Michael ; Christie, Greg ; Marcos, Paul D ; Forstall, Scott ; Van Os, Marcel ; Ording, Bas ; Chaudhri, Imran

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic device for digital object management

Matas, Michael ; Christie, Greg ; Marcos, Paul D ; Forstall, Scott ; Van Os, Marcel ; Ording, Bas ; Chaudhri, Imran

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PORTABLE ELECTRONIC DEVICE FOR PHOTO MANAGEMENT

Matas, Michael ; Christie, Greg ; Marcos, Paul D ; Forstall, Scott ; Van Os, Marcel ; Ording, Bas ; Chaudhri, Imran

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portable electronic device for photo management

Matas, Michael ; Christie, Gregory N ; Marcos, Paul D ; Forstall, Scott ; Van Os, Marcel ; Ording, Bas ; Chaudhri, Imran

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PORTABLE ELECTRONIC DEVICE FOR PHOTO MANAGEMENT

Matas, Michael ; Christie, Greg ; Marcos, Paul D ; Forstall, Scott ; Van Os, Marcel ; Ording, Bas ; Chaudhri, Imran

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic device for digital object management

Matas, Michael ; Christie, Greg ; Marcos, Paul D ; Forstall, Scott ; Van Os, Marcel ; Ording, Bas ; Chaudhri, Imran

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic device for digital object management

Matas, Michael ; Christie, Greg ; Marcos, Paul D ; Forstall, Scott ; Van Os, Marcel ; Ording, Bas ; Chaudhri, Imran

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic device for digital object management

Marcos, Paul D ; Ording, Bas ; Forstall, Scott ; Chaudhri, Imran ; Matas, Michael ; Van Os, Marcel ; Christie, Greg

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portable electronic device for photo management

Matas, Michael ; Christie, Gregory N ; Marcos, Paul D ; Forstall, Scott ; Van Os, Marcel ; Ording, Bas ; Chaudhri, Imran

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portable multifunction device, method, and graphical user interface for viewing and managing electronic calendars

Anzures, Freddy Allen ; Van Os, Marcel ; Lemay, Stephen O ; Matas, Michael; Apple Inc (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic device for digital object management

Matas, Michael ; Christie, Greg ; Marcos, Paul D ; Forstall, Scott ; Van Os, Marcel ; Ording, Bas ; Chaudhri, Imran

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portable electronic device for photo management

Matas, Michael ; Christie, Gregory N ; Marcos, Paul D ; Forstall, Scott ; Van Os, Marcel ; Ording, Bas ; Chaudhri, Imran

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PORTABLE ELECTRONIC DEVICE FOR PHOTO MANAGEMENT

Matas, Michael ; Christie, Greg ; Marcos, Paul D ; Forstall, Scott ; Van Os, Marcel ; Ording, Bas ; Chaudhri, Imran

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic device for digital object management

Matas, Michael ; Christie, Greg ; Marcos, Paul D ; Forstall, Scott ; Van Os, Marcel ; Ording, Bas ; Chaudhri, Imran

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PORTABLE ELECTRONIC DEVICE FOR PHOTO MANAGEMENT

Matas, Michael ; Christie, Greg ; Marcos, Paul D ; Forstall, Scott ; Van Os, Marcel ; Ording, Bas ; Chaudhri, Imran

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portable electronic device for photo management

Matas, Michael ; Christie, Gregory N ; Marcos, Paul D ; Forstall, Scott ; Van Os, Marcel ; Ording, Bas ; Chaudhri, Imran

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PORTABLE ELECTRONIC DEVICE FOR PHOTO MANAGEMENT

Matas, Michael ; Christie, Gregory N ; Marcos, Paul D ; Forstall, Scott ; Van Os, Marcel ; Ording, Bas ; Chaudhri, Imran

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic device for digital object management

Chaudhri, Imran ; Matas, Michael ; Christie, Greg ; Marcos, Paul D ; Forstall, Scott ; Van Os, Marcel ; Ording, Bas

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portable electronic device for photo management

Matas, Michael ; Christie, Gregory N ; Marcos, Paul D ; Forstall, Scott ; Van Os, Marcel ; Ording, Bas ; Chaudhri, Imran

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 70  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (21)
 2. 2010đến2011  (14)
 3. 2012đến2013  (15)
 4. 2014đến2016  (7)
 5. Sau 2016  (13)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (67)
 2. French  (36)
 3. German  (15)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Matas, Michael
 2. Van Os, Marcel
 3. Chaudhri, Imran
 4. Forstall, Scott
 5. Ording, Bas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...